News

News

Sunday
March, 3

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်း 1027 လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး၊ ၶူဝ်ၶၢတ်ႇလူႉၵွႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင် ၵျွၵ်ႉမႄး – သီႇပေႃႉ ၊ ၶူဝ်တႃႈတႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း သီႇပေႃႉ – ၼမ်ႉတူႈ၊ ၶူဝ်ၼမ်ႉမ ၸေႈဢႅၼ်ႇ ၼႃးလၢင်း ဝူင်ႈၵၢင် သီႇပေႃႉ – လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၶူဝ်ၼမ်ႉတူႈ – လႃႇသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ၶၢတ်ႇဝႆႉ​​သေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလူဝ်ႇၵႂႃႇ လူဝ်ႇပႆ လႆႈၸႂ်ႉတၢင်းထိူၼ်ႇ တၢင်းၵျၢမ်း လႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ။

ၸဝ်ႈလႅင်းၵႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈလႅၼ်ႈလႅင်းၵႃး လႃႈသဵဝ်ႈ၊ မူႇ​​ၸေႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈ​​ႁေႃႈတၢင်းၵျၢမ်းတၢင်းၵႆ ၸွမ်းႁူၺ်ႈလွႆ ၶၢဝ်းတၢင်း (4) ဝၼ်းတေႃႇ (5) ဝၼ်းဢေႃႈ၊ ပေႃးၸွမ်းတၢင်း ဢမ်ႇပဵၼ်သင်လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵႃးၶမ် တႄႉ မွၵ်ႈ (3) တေႃႇ (4) ဝၼ်း၊ ​​ပေႃးၵႃးၶမ် လႆႈၸၢင်ႈပိူၼ်ႈတိုတ်ႉၸၼ် 30,000 မိုၼ်ႇထိုင် 50,000 မိုၼ်ႇ ၊ ၵႃးလူႉၵွႆၼမ် ၸိူဝ်းၼႆၶႃႈ​​ဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ ။

ပၢင်တိုၵ်း 1027 ယဵၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း​​သေတႃႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၶၢတ်ႇဝႆႉ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵူႈမဵဝ်း ၶၼ်ၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း ၶူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆလႆႈလီ ၵူၼ်းမိူင်း​​ၵေႃႈ ပႆႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလီ လႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သၢႆၸႂ်​​ၵေႃႈတိုၵ်ႉလႆႈၵူဝ် ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးသမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိူင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...