News

News

Sunday
March, 3

သိုၵ်းယၢင်း (BGF) တေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေဢၢၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈႁင်းၵူၺ်း

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇဢဝ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈသေ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း သေႃးၶျိတ်ႉတူႇဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းလိူၼ်/လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တူင်ႉၼိုင်ယူႇတႂ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း လုၵ်ႈတပ်ႉ ၾၢႆႇတႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ယၢင်းတေႃႇယၢင်း တေဢမ်ႇလႆႈသိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တႂ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ဢမ်ႇၶႆႈႁပ်ႉဢဝ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယဝ်ႉ ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းယၢင်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF)ၶဝ် ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းတူၵ်းလူင်း တႃႇတေ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၼၼ်ႉသေ တေႇဢဝ်ၼႂ်းဝၼ်း ထီႉ 21/01/2024 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထွႆထွၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်း သိုၵ်းယၢင်း (BGF) တီႈဝဵင်းလူင်မျႃႉဝတီႇၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းယၢင်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) တူၵ်းလူင်းတႃႇတေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/01/2024 ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သူဝ်းဝိၼ်း လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်း သူၼ်းတုမ် ၶိုၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းယၢင်း(BGF) တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် တီႈဝဵင်းၽႃဢၼ်ႈ မိူင်းယၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ် ၊ ယူႇတီႈသိုၵ်းယၢင်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) တေႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ တႃႇတေလႆႈၶႂၢင်ႉ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Credit

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo #ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

#တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်

#BGF

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...