News

News

Thursday
June, 20

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းသွင်ၵေႃႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈၽွင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢင် ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ မၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ (1) လင် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ (2) ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19/01/2024 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁႅင်းသိုၵ်း(200) ပၢႆ ၶိုၼ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢင် ဢၼ်မီးၸမ် ႁိမ်း ႁူဝ်ႉမိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် ၊ ၾၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း ဝၢင်းၶိူင်ႇ လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်(3)ဝၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 21/01/2024 ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်တိုၵ်း ဝၼ်းထီႉ 21/01/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း(1) လမ်း တိုၵ်းယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းလူင် (1) လုၵ်ႈ ၊ တီႈတပ်ႉၵဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢင်(1) လုၵ်ႈ ၊ တီႈဝၢၼ်ႈ ၼွင်မႃႉလူင်(1) လုၵ်ႈ တိူဝ်ႉၸပ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်မႃႉလူင် ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈလူႉၵွႆ (1) လင် ၸဝ်ႈႁိူၼ်း သႅၼ်းဢႃႇယု (60) ပၢႆ သွင်ၽူဝ်မေး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း (2) ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်လၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွတ်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ တၢင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၊ တၢင်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

i #SSPPInfo

#ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်

#ပၢင်တိုၵ်း#KIA

#ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...