News

News

Monday
June, 17

လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ႁိမ်းၶူဝ်တႃႈတေႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉထႅင်ႈ

လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း လမ်းၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉလုၵ်ႉၾၢႆႇၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေဢၢၼ်းတႆႇၶူဝ်တႃႈတေႈ သေ ဢၢၼ်းမိူဝ်း ၾၢႆႇၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူတ်ႉၾၢႆႇၼႃႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးလူတ်ႉၵႃးလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22/01/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:35 မူင်း ၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းၾၢႆႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၢၼ်းၶၢမ်ႈ ၶူဝ်တႃႈတေႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႈတေႈ ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ၸေႈဝဵင်းသီပေႃႉ တီႈၼႃႈလိၼ်ၶႅၼ်ႈသီႇပေႃႉ-ၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉလႄႈ တေဢၢၼ်းမိူဝ်းၾၢႆႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၸမ်ၽႅဝ်ၼိူဝ်ၶူဝ်တႃႈတေႈၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူတ်ႉတၢင်းၼႃႈ ယဵပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾၢင်လိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးႁူဝ် ၵႃးလူႉၵွႆတၢင်းၼမ် ၽူႈၸၢႆးသႅၼ်းဢႃႇယုႉ (30) ပၢႆ ဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းမိုဝ်းၾၢႆႇ ၶႂႃ ၊ ၸွမ်းတူဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ သေ ၸုမ်းၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် (ၼႄႇသီးမၶျႃး) လႆႈၸွႆႈဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်သူင်ႇပၼ်တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉႁွႆးမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ လႄႈ လုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် (မျၢတ်ႉမုၼ်ႇၸေႇတၼႃႇ) လႆႈ ၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းပဵၼ် သိုပ်ႇသူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 19/01/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၶူဝ်လႅင် ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၸၢင်ႈလဵၵ်း ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သေ တၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ဢၢၼ်းမိူဝ်း ၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼိူဝ်ၶူဝ်တႃႈတေႈ ၼၼ်ႉ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾၢင်လိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇထေႃႈၾၢႆႇလင် လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Photo- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် (ၼႄႇသီးမၶျႃး)(နယ်စည်းမခြား)

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#မၢၵ်ႇမႅင်းၾၢင်လိၼ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်တေႃႇသူပၢင်တိုၵ်း သေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉ ၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈယႃႉၽွၵ်ႈသႅတ်ႉၸႃႇၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တႄႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ1995မႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ2024ၼီႈ။ ပီႃ2024ၼီႈ လိူၼ်June(3)ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...