News

News

Monday
June, 17

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸၢတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶၢဝ်းပွတ်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းသၽေႃးတြႃး ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ လၢႆးယိုဝ်းၵွင်ႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆသႅၼ်း တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉယွင် တၢင်းႁူႉပိင်ႇၺႃႇၵၢၼ်သိုၵ်း ပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းပွတ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ဢွင်ႈတီႈလုမ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မီးႁႅင်းၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း (60) ပၢႆၼႆယူယဝ်ႉ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 -01- 2024 တေႃႇထိုင် 05-01-2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်း ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၵၢၼ်ယိုဝ်းၵွင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈ ၼၢင်းႁၢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း သၽေႃးတြႃးၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆသႅၼ်း ၊ လၢႆးယိုဝ်းၵွင်ႈ ၊ ၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

“ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်တႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းသုၵ်ႉယုင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း လၢႆးယိပ်းၵွင်ႈ ၊ လၢႆးယိုဝ်းၵွင်ႈ ၵူႈသႅၼ်း ၊ တၢင်းႁူႉၵႅမ်တူဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄတူဝ် မိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼႆ​​သေ ၸင်ႇလႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ် ၼၢင်းယိင်း ၼင်ႁိူဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတူဝ်ၵဝ်ႇၵႂႃႇ” ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ -1 ၼႆ​​သေတႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ်​​တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး ပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼင်ႇႁိုဝ်ၼၢင်းယိင်း ​​ပေႃး​​တေမီးလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ​​တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း

#ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင် သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (Non-Commissioned Officer Course) NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမႆၢ (8) ဢိူင်ႇ မိူင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢသ်ႉ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းလိူၼ် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/01/2024 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃႇယူႉ (15) ၶူပ်ႇ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းလူင်မိူဝ်းၼႃႈ၊ ၸဵမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ပၢႆးယူႇလီ ၊ႁႂ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း မေႃႁူမ်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼႆသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၼၢင်းယိင်း...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...