News

News

Wednesday
June, 19

SSPP/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸေႈဝဵင်း ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်း တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ဢၼ်လႄႇႁႃၸူၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/11/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:30 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ် ယူႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃး ၽူႈၸၢႆး (3) ၵေႃႉ ႁပ်ႉႁေႉလူတ်ႉ ၶိူင်ႈ မၼ်း ၼၢင်း တီႈၸွမ်းတၢင်း မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၽႅဝ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈ မိူင်းမူႉ – ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉလႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းငႃလွၵ်ႇငိူတ်ႈ ပေႃႉ ထုပ်ႉမၼ်း ၼၢင်းသေ ၸူၼ်ဢဝ် လူတ်ႉၶိူင်ႈ တင်း ၾူင်းမၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းတပ်ႉ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ လႆႈၸတ်း ၵူၼ်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵူႈၾၢႆႇသေ ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းၸူၼ် (3) ၵေႃႉ လႄႈ သိမ်းလႆႈပႃး ၵွင်ႈပွတ်း(1) လဝ်း ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈသႅၼ်း CZI(125) ၼိုင်ႈလမ်း ၊ IPhone ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းသိမ်းလႆႈပႃး မိူၼ်ၼင်ႇ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၊ IPhone ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပၼ် တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸဝ်ႈၶူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ယူႇ ယဝ်ႉ။

ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းၸူၼ်(3) ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသႅၼ်းဢႃႇယု (20) ပီႊ တေႃႇ (23) ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ (2) ၵေႃႉ ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ (1) ၵေႃႉ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢမ်ပွၵ်ႉမၢႆ (7) ပွၵ်ႉမၢႆ(8) ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သေ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယၢမ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆႇ ၊ ယွၼ်ႉတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆႇ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ လႆႈလၵ်ႉဢဝ်ပႃး ၵွင်ႈပွတ်းပေႃႈလဵင်ႉမႃးၸွမ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၸူၼ်(3) ၵေႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈဢဝ်ၵုမ်းထိင်းဝႆႉသေ တေသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ မူႇပိူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မီးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်း

#ၵူၼ်းၸူၼ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...