News

News

Wednesday
June, 19

ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆထင်တီႈ(2) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၽွင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်း ၸူးၵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ယိုဝ်းၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ထင်တီႈ (2) ၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25/12/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:52 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉ ၶမယ (324) ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၸူး တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝေႇယႃႇဝိၵ်ႉၸ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းတူၼ်ႈႁုင်းၶမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၺႃး ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ႈႁုင်းၶမ်း (4) လုၵ်ႈ တူၵ်းၺႃး ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လုင်းၸၢႆးၶမ်းမၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းသႃႇ ဢိူင်ႇသၢႆး ၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ(1) လုၵ်ႈ ၊ တူၵ်းၺႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းလွင်း ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် (1) လုၵ်ႈ ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းတွပ်ႇၶိုၼ်း ၊ သွင် ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈသွင်ၾၢႆႇ ယူႇယူႇတိုၵ်ႉၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇ ၵၼ် မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 16:46 မူင်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ယိုဝ်းတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈၸၢႆး ၼႂ်းဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ထင်တီႈ(2) ၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးႁိူဝ်းမိၼ် ယိုဝ်းတိူဝ်ႉၺႃးသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ တႅတ်ႉထုၼ်းလိၼ်း(ႁွင်ႉ) ဢငႄး ဢႃႇယု မွၵ်ႈ(40) ပီႊ ယူႇပွၵ်ႉမၢႆ (3) ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢွင်ႇထႅတ်ႉမူဝ်း ဢႃႇယု (20) ပီႊ ယူႇ ပွၵ်ႉမၢႆ(10) ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 19:40 မူင်းၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇယူႇယူႇတိုၵ်ႉၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သေ ၾႆးၾႃႉဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလုမ်းၾႆးၾႃႉ (EPC) ၶဝ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ တၢင်းဝဵင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ပွႆႇမၢၵ်ႇ

#ႁိူဝ်းမိၼ်

#ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး SSPP ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လွၵ်းၸွၵ်ႇ

ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး သၢႆသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း(7) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးလူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ...