News

News

Thursday
June, 20

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁပ်ႉယူတ်းယႃ တူၺ်းထိုင်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ(မေႃယႃ)ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ ႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင် ယူတ်းယႃ ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ13/12/2023 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တိူၼ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်သၢႆး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉလႄႈ သွင်ႇၾၢႆႇ ၸႂ်ႉၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ၵွင်ႈလူင် ၊ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သဵၼ်တိူဝ်ႉ ၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း သေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ(မေႃယႃ) ၼႂ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈႁပ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ယူတ်းယႃပၼ်ဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သဵၼ်တိူဝ်ႉၺႃးသေ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးမွင်ႇယီႊ ဢႃႇယု (52) ပီႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၸွမ်းမိုဝ်းၾၢႆႇသၢႆႉ ၊ ၸွမ်းၼႃႈၶႅင်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၊ ပႃႈၼၢင်း ၵျႃႇ ဢႃႇယု (57) ပီႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉၺႃး တီႈပိၵ်ႇၵႆႇၾၢႆႇသၢႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်တိူၼ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်သၢႆး ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တေႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီး(40) ပွၵ်ႈပၢႆယဝ်ႉသေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14/12/2023 ၼႆႉၵေႃႈ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉ တိုၵ်းယိုဝ်းပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း တီႈတပ်ႉၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ(သၶၢၼ်းတိတ်ႉ) ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးထိုင်(5000) ၵေႃႉပၢႆ ၵမ်ႈၽွင်းၵေႃႈ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈမီးတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ် ၊ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ၊ ႁႅင်းယွမ်း ၊ တၢင်း ပဵၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸင်ႇလႆႈ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ယူတ်းယႃ တူၺ်းထိုင်ပၼ်လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ပၢႆႈၽေး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

#ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

#ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 23...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...