News

News

Sunday
March, 3

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁပ်ႉယူတ်းယႃ တူၺ်းထိုင်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ(မေႃယႃ)ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ ႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင် ယူတ်းယႃ ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ13/12/2023 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တိူၼ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်သၢႆး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉလႄႈ သွင်ႇၾၢႆႇ ၸႂ်ႉၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ၵွင်ႈလူင် ၊ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သဵၼ်တိူဝ်ႉ ၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း သေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ(မေႃယႃ) ၼႂ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈႁပ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ယူတ်းယႃပၼ်ဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သဵၼ်တိူဝ်ႉၺႃးသေ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးမွင်ႇယီႊ ဢႃႇယု (52) ပီႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၸွမ်းမိုဝ်းၾၢႆႇသၢႆႉ ၊ ၸွမ်းၼႃႈၶႅင်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၊ ပႃႈၼၢင်း ၵျႃႇ ဢႃႇယု (57) ပီႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉၺႃး တီႈပိၵ်ႇၵႆႇၾၢႆႇသၢႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်တိူၼ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်သၢႆး ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တေႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီး(40) ပွၵ်ႈပၢႆယဝ်ႉသေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14/12/2023 ၼႆႉၵေႃႈ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉ တိုၵ်းယိုဝ်းပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း တီႈတပ်ႉၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ(သၶၢၼ်းတိတ်ႉ) ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးထိုင်(5000) ၵေႃႉပၢႆ ၵမ်ႈၽွင်းၵေႃႈ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈမီးတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ် ၊ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ၊ ႁႅင်းယွမ်း ၊ တၢင်း ပဵၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸင်ႇလႆႈ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ယူတ်းယႃ တူၺ်းထိုင်ပၼ်လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ပၢႆႈၽေး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

#ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

#ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/02/2024...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (07:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း (18) ၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း/ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (22) ၼွင်ၶဵဝ် ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (7) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်ႈတၢင်း/ ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း /မႄးႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)ၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်း/ၶႂၢၵ်ႈတင်း/ ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ်...