News

News

Monday
June, 17

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ(3) ၸုမ်း တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ(3) ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၵိင်ႇၽႄ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၺႃးႁိူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉၵွႆသေဢမ်ႇၵႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၼႆယူႇယဝ်ႉ ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 05/12/2023 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸုမ်း PDF ႁႅင်းၵူၼ်း (100) ၵေႃႉပၢႆ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉ ၶမယ(71) ႁႅင်းၵူၼ်း(60) ပၢႆ တီႈငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလူင် ၵိင်ႇၽႄ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:00 မူင်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆ ဢွၵ်ႇတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇသေ သဵင်ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇ ၸင်ႇယဵၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသွင်ၾၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ မၢၵ်ႇလူင်လႆႈတူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလူင် လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ(6) လင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလႆႈတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း(5) ၵေႃႉ ၊ လူႉသဵင်ႈ သၢႆၸႂ် (1) ၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႃႈၼၢင်းၼူႉ ဢႃႇယု(35) ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝဵင်းမိူင်းလူင် ၵိင်ႇၽႄ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ (200) ပၢႆ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 19:45 မူင်းသေ မိူဝ်ႈၽွင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈ (11) ပွၵ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တင်ႈတေႇဢဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ(3) ၸုမ်း လႆႈပိုတ်ႇၼႃႈ သိုၵ်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၼိုင်ႈလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ယွၼ်ႉသွင်ၾၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉ ၺႃးႁိူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉၵွႆၸွမ်းတၢင်းၼမ် ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈမွၵ်ႈ (50,000) ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP

#SSA

#ပၢင်တိုၵ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်တေႃႇသူပၢင်တိုၵ်း သေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉ ၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈယႃႉၽွၵ်ႈသႅတ်ႉၸႃႇၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တႄႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ1995မႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ2024ၼီႈ။ ပီႃ2024ၼီႈ လိူၼ်June(3)ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...