News

News

Sunday
March, 3

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ(3) ၸုမ်း တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ(3) ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၵိင်ႇၽႄ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၺႃးႁိူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉၵွႆသေဢမ်ႇၵႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၼႆယူႇယဝ်ႉ ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 05/12/2023 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸုမ်း PDF ႁႅင်းၵူၼ်း (100) ၵေႃႉပၢႆ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉ ၶမယ(71) ႁႅင်းၵူၼ်း(60) ပၢႆ တီႈငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလူင် ၵိင်ႇၽႄ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:00 မူင်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆ ဢွၵ်ႇတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇသေ သဵင်ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇ ၸင်ႇယဵၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသွင်ၾၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ မၢၵ်ႇလူင်လႆႈတူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလူင် လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ(6) လင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလႆႈတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း(5) ၵေႃႉ ၊ လူႉသဵင်ႈ သၢႆၸႂ် (1) ၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႃႈၼၢင်းၼူႉ ဢႃႇယု(35) ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝဵင်းမိူင်းလူင် ၵိင်ႇၽႄ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁူမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ (200) ပၢႆ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 19:45 မူင်းသေ မိူဝ်ႈၽွင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈ (11) ပွၵ်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တင်ႈတေႇဢဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ(3) ၸုမ်း လႆႈပိုတ်ႇၼႃႈ သိုၵ်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၼိုင်ႈလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ယွၼ်ႉသွင်ၾၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉ ၺႃးႁိူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉၵွႆၸွမ်းတၢင်းၼမ် ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈမွၵ်ႈ (50,000) ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP

#SSA

#ပၢင်တိုၵ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...