News

News

Thursday
June, 20

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27/12/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3:25 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း (3) လမ်း တိုၵ်းယိုဝ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းတပ်ႉ ၶမယ (324) လႄႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇ တပ်ႉၶမယ(324) မွၵ်ႈ (10) လုၵ်ႈပၢႆ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၊ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 6:15 မူင်းၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း (3) လမ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ သေ ဝၢႆးႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:40 မူင်း သွင်ၾၢႆႇၶိုၼ်းတေႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တီႈတပ်ႉ ၶမယ(324) ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်းၼႆႉ သဵင် ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇ တိုၵ်ႉမေႃးဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/12/2023 ၼၼ်ႉ‌ၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းတပ်ႉ ၶမယ (324) ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉသေ ယွၼ်ႉသွင်ၾၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်း တိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁိမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ မျုဝ်ႉဢူး ၼၼ်ႉၼိုင်ႈလင် ၊ တူၵ်း တိူဝ်ႉၺႃး ႁူင်းႁဵၼ်းထိင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ(မူကြိုကျောင်း) ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢထၵ (1) ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈလင်သေ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 90% ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတၢင်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းထိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် တိုၵ့် ၶတ်းၸႂ်ႁႃင်ႈႁႅၼ်း ႁႃသဵၼ်ႈတၢင်း ၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ပၢင်တိုၵ်း

#ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း

#ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

#ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး SSPP ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လွၵ်းၸွၵ်ႇ

ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး သၢႆသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း(7) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးလူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ...