News

News

Thursday
June, 20

ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS

ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ မိူင်းတႆးသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တေလႆႈ ယူႇသဝ်းၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (2)ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈၸႂ်ၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈ (9) ဢၼ် ပႃးဝႆႉၾၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

(1) တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (2) ၾၢႆႇ ၸီႉသင်ႇမိူဝ်ႈပီႊ (2023) လိူၼ် August 9/10 ဝၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း (2) ၾၢႆႇ ယူႇဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈယူႇဝႆႉတီႈၼၼ်ႈသေ တေဢမ်ႇလႆႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် ၊ တပ်ႉသိုၵ်း(2) ၾၢႆႇတေလႆႈထိင်းၵၼ်။

(2) ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်း(2)ၾၢႆႇ လႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ။

(3) ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ/ၵႂႃႇ/မႃး ယူႇသဝ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ(2) ၸုမ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်(2) ၾၢႆႇ မီး။

(4) တပ်ႉသိုၵ်း(2) ၾၢႆႇ ယူႇဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇလႆႈ ဢဝ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၊ တေဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈ ပူၼ်ႉၵဵပ်းယွၼ်း သေၾၢႆႇၾၢႆႇ ၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးပႆၼၼ်ႉ တေလႆႈပွင်ႇလႅင်းၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်ၵၼ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈတူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃး။

(5) ၵူၼ်းသိုၵ်းမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈ ပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိူင်ႈယိပ်း ၊ တေလႆႈ လူင်ႈ ၼႃႈပွင်ႇလႅင်းၵၼ် ၊ တေလႆႈပႃးၶႅပ်းဝႂ်ၸႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ တေလႆႈယူႇၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၾၢႆႇလႂ် ၾၢႆႇ ၼၼ်ႉမီး။

(6) ၽွင်းယၢမ်းမိူဝ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တင်း(2) ၸုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၵၼ် ႁႂ်ႈလီၶိုၼ်ႈမႃး ပဵၼ်ၸၼ်ႉဢူၺ်းလီမၼ်ႈၵႅၼ်ႇသေ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ (2) လိူၼ် (1) ပွၵ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

(7) တင်း(2) ၸုမ်းဢမ်ႇႁပ်ႉ လွင်ႈၽူႈၶဵၼ်သေႇယူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ(2)ၸုမ်း ႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၼ်ၶိုၼ်း။

(8) ပၼ်ႁႃ တၢင်းတႂ်ႈ(2) ၾၢႆႇ သင်ဝႃႈမီးမႃး ယႃႇႁႂ်ႈယိုင်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ (2) ၾၢႆႇတေႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈ လိတ်ႈ ၵၼ်ၵႂႃႇ။

(9) (2) ၾၢႆႇ ႁႂ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းတေႃႇၵၼ် ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တင်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ၼိူဝ်ၶေႃႈ လႆႈၸႂ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း (2) ၾၢႆႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈ ၼႆႉဝၼ်းထီႉ 13/12/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလီ မီးမၢင်ႇၵလႃႇ ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်ပီႊမႂ်ႇတႆး (႑) ဝၼ်း ပီႊတႆး (႒႑႑႘) ၼီႊၼႆႉ တင်း(2) ၾၢႆႇ လႆႈၸႂ် ၵၼ်သေ တေ ႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼင်ႇဢၼ်တူၵ်းလူင်းဝႆႉလႄႈ တေမီးၶပ်းမၢႆပိၼ်ႇပႆႇ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၵၼ် ဢၼ် လႆႈတိၺွပ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#SSPP

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#RCSS

#ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵိုတ်းတိုၵ်း

#ပီႊမႂ်ႇတႆး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် လတ်တ လောဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများနှင့် ပက်သက်၍ SSPP/SSA ၏ သဘော ထား...

ထုတ်ပြန်ကြောညာချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်+95 9406902578ဗိုလ်မှူးစိုင်းဖုန်းဟန် #Shanstateprogressparty #Shanstatearmy #SSPPInfo #သဘောထားထုတ်ပြန်ကြောညာချက် #PSLF #Tnla

ပိုၼ်ၽၢဝ် Page ပွမ် တင်ႈၸႂ်ၵဝ်းယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်း

ၸွမ်းၼင်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ27/05/2024 ၼၼ်ႉယူႇတီႈ ၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် သေၸုမ်းၸုမ်း တင်ႈ Page ပွမ် ဢၢင်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈ Page SSPP Info ဢၼ်တၢင်တူဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ် ၽႃႇသႃႇ...

SSPPInfo Page အတု ပေါ်ပေါက်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက် ၍ သတိပြုကြရန် အသိပေးခြင်း

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အား ကိုယ်စားပြုသည့် SSPPInfo Facebook စာ မျက်နှာကို ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မသမာသူတစုက Facebook စာမျက်နှာ အတု ဖန်တီး ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း...

သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵဵဝ်ႇပၼ်ႁႃRCSSလႄႈ SSPP

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ31-3-2024 ယၢမ်း 07:30 ၵၢင်ၼႂ် ၼၼ်ႉ ၽွင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၽႆၢႇSSPPၵႂႃႇထတ်းတပ်ႉသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၽွင်းၽႅဝ်မႃးတီႈၽႆၢႇတူၵ်းၶူဝ်ၼမ်ႉပွၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၸွၵ်း...