News

News

Monday
June, 17

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ

တပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉ ၶမယ(324) ၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇၾၢႆႇလဵဝ် လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA တိူဝ်းၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉထႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19/12/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:32 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉ ၶမယ 324 ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် မွၵ်ႈ 15 ၵမ်း ၊ ၵွင်ႈ ၸၢၵ်ႈ မွၵ်ႈ 30 ၵမ်း ယိုဝ်းၵႂႃႇ ၾၢႆႇတူၵ်းတပ်ႉၶမယ 324 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်း ၸႂ် ထၢင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/12/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA သိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၽိုတ်ႉဢိူမ်ႈၸမ် တပ်ႉၶမယ 324 မႃးထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈသႅင်ႇၸႃႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၽုၺ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းသႃႇ ၊ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅင် ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၼ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၵၢၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႅင်းသေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ဝူဝ်း ဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈဢွၼ် ၵၼ် ငိူင်ႉပၢႆႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်း ဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇ မူၵ်းဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းႁႆႈ ၼႂ်းသူၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸွမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆၶဝ်ယူႇဝႆႉလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၺႃး ၊ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်သိုၵ်းလွႆယူႇ ၼႆႉဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ၼိုင်ႈလိူၼ် ၊ တေႇဝၼ်းထီႉ 18/12/2023 မႃးတေႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 130 ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ဝၢၼ်ႈတူင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

Photo-Credit

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#TNLA

#ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

#ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး SSPP ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လွၵ်းၸွၵ်ႇ

ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး သၢႆသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း(7) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးလူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ...