News

News

Sunday
March, 3

တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၽႅဝ်ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တေႃႉဢဝ် လုၵ်ႈမေး ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၽိုတ်ႉဢိူမ်ႈၸမ် ဝဵင်းၼမ်တူႈမႃးလၢႆလၢႆၾၢႆႇလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တေႃႉဢဝ် လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၶၢႆႉဢွၵ်ႇတပ်ႉ/ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ထိုင်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၽႅဝ်ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သေ သွင်ၾၢႆႇလႆႈၶဵင်ႈၶႅင် ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/12/2023 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တူင်ႉၼိုင်ဢိူမ်ႈၸမ်ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢိူမ်ႈၸမ်တပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး လၢႆၾၢႆႇလႄႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်းၼၼ်ႉၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:55 မူင်းၼၼ်ႉထႅင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ် မႃးတေႃႉတၢင်ႇဢဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၼၢင်းမေးၶဝ် တီႈတပ်ႉ ၶမယ(324) သေ ဝၢႆႇဢွၵ်ႇမိူဝ်း ၵႂႃႇ တၢင်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/12/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 7:15 မူင်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁႅင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ လုၵ်ႉၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ဢဝ်တီႈယူႇထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းပွၵ်ႉမၢႆ (8) ၊ ပွၵ်ႉမၢႆ(1) ၊ ပွၵ်ႉမၢႆ(3) ၊ ပွၵ်ႉမၢႆ(5) ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇ ႁွင်ႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉသေ ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈ သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ (324) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်းႁွင်ႈၼမ်ႉတူႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသွင်ၾၢႆႇ ဢိူမ်ႈၸမ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ လႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၊ ၼွၵ်ႈ ၵၢတ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵမ်ႉၼမ် လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးပႆ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 5:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ‌ၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်ႈတဢၢင်း TNLA တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (130) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်း ဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၶဝ်ႈယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:00 မူင်းၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇပႆႇယဵၼ် တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPPInfo

#ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

#TNLA

#ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...

ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 10 27 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 10 27...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...

သိုၵ်းယၢင်း (BGF) တေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေဢၢၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈႁင်းၵူၺ်း

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇဢဝ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈသေ တေၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်(BGF) ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း သေႃးၶျိတ်ႉတူႇဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းလိူၼ်/လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တူင်ႉၼိုင်ယူႇတႂ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပုတ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၸိသင်ႇ ပုတ်ႈလႅၵ်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူဝ်းဝိၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း...