News

News

Sunday
December, 3

ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁူတ်းၼမ်ႉ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉၵွင်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မူႇၸေႈ ၊ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁူတ်း ၼမ်ႉ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉၵွင်ႉ ၼၼ်ႉသႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 31/10/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 15 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁူတ်းၼမ်ႉ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉၵွင်ႉ ၼၼ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းလွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်ၵႆႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇ ၸေႈ တီႈၼိုင်ႈသေ မႃးႁူတ်းသႂ်ႇ ၸွမ်းလွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ၶၢႆး ဝၢၼ်ႈၽၢႆမွင်ႉ ဢိူင်ႇ ပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီၼၼ်ႉတီႈၼိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉ တီႈဢွၼ် ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ၼမ်ႉၵွင်ႉ ဢၼ်တေၸၢင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈ ၼႄဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ၶဝ်မိၼ်မႃးသေ ယူႇတီႈၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ႁူတ်းၼမ်ႉသႂ်ႇၸွမ်းလွႆၼၼ်ႉ ပေႃးမိူၼ်ၼင်ႇ ၾူၼ်ယွႆးၶႃႈဢေႃႈ။ တေပဵၼ်ၼမ်ႉသင်တေႉဢမ်ႇႁူႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်တေႉ လိူဝ်သေၼမ်ႉ ငူၼ်ႉ/ၵွင်ႉ တေဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၼမ်ႉသင်ၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွင်ႉမၼ်း ႁႅင်းတၢၼ်ႇႁိုဝ် ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ တေႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ ႁဝ်း ၶႃႈတေႉမႆႈၸႂ်ႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူဝ်မၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉၵွင်ႉ ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တေႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (4) ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ႁူမ်ႈ ၸုမ်း PDF ၶဝ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ ၸေႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆႇ ၊ ၸေႈဝဵင်း ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၊ ၸေႈဝဵင်းၽွင်းသႅင် ၊ ၸေႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်မီးထိုင်ၵႂႃႇ (5) ဝၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၊ သုမ်းတပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၊ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ လႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းတၢင်းၼမ် ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းၸွႆႈ ၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 31/10/2023 ၵေႃႈ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ ၊ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသုင် ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသုင် (375) ၵေႃႉ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Video – ၽွင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ ၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်း ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၵိင်ႇၽႄ ၸေႈဝဵင်းမူႇ ၸေႈ

shanstateprogressparty

shanstatearmy

SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼမ်ႉငူၼ်ႉ

#ၸုမ်းဢူၺ်းလီ

#ပၢင်တိုၵ်း

#ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

နမ့်ခမ်းမြို့နယ် လူနေရပ်ကွက်အတွင်း ဂျက်လေယာဥ်ဖြင့် ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မူ့ကြောင့် ဒေသခံပြည်သူ(၁)ဦးသေဆုံး (၆) ဦး ဒဏ်ရာရ

ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ်မှာ စစ်ကောင် စီက တအာင်းတပ်ဖွဲ့ TNLA တို့ရှိရာ လူနေရပ်ကွက်အ တွင်း ဂျက်လေယာဥ်ဖြင့် ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူ၏နေအိမ်တစ် လုံးထိခိုက်ပျက်စီးကာ ကျည်စထိမှန်လို့...

သိန္နီမြို့နယ်မှာ စစ်ကောင်စီမှ တဖက်သတ် ပစ်ခတ်သည့်လက်နက်ကြီးကြောင့် ဒေသခံပြည်သူနေအိမ်အတွင်းကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီး ပြည်သူတစ်ချို့ထိခိုက်သေဆုံးမူရှိ

နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီအချိန်နှင့် ည ၉ နာရီအချိန်မှာ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အ ခြေစိုက် စစ်ကောင်စီတပ် စကခ(၁၆) မှ...

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈ PDF ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈ PDF ၸႂ်ႉပႃး ၶိူင်ႈဝိၼ် တရူၼ်း လႄႈ ႁႅင်းၵူၼ်းသေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁူဝ်ၶူဝ်ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸေႈ ဢႅၼ်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးလၢင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈ PDF ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈ PDF ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉ ၶမယ(501) ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29/11/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း ၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸုင်ၵႂၢႆးၵႂႃႇႁႆႊ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸုင်ပႃးၵႂၢႆး(2) တူဝ် ဢၢၼ်းၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းႁႆႊၼႆသေ မိူဝ်ႈ တိုၵ်ႉ ၽႅဝ်ၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းၼိုင်ၵေႃႉ ၵႂၢႆးၼိုင်ႈတူဝ် လႆႈလူႉ တၢႆထင်တီႈ ၵႂၢႆးတူဝ်ၼိုင်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉသိမ်ႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်း ၸွႆႈ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်း မိူင်း လႆႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း (4) ၵေႃႉ...