News

News

Saturday
May, 18

ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁူတ်းၼမ်ႉ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉၵွင်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မူႇၸေႈ ၊ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁူတ်း ၼမ်ႉ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉၵွင်ႉ ၼၼ်ႉသႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 31/10/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 15 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁူတ်းၼမ်ႉ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉၵွင်ႉ ၼၼ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းလွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်ၵႆႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇ ၸေႈ တီႈၼိုင်ႈသေ မႃးႁူတ်းသႂ်ႇ ၸွမ်းလွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ၶၢႆး ဝၢၼ်ႈၽၢႆမွင်ႉ ဢိူင်ႇ ပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီၼၼ်ႉတီႈၼိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉ တီႈဢွၼ် ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ၼမ်ႉၵွင်ႉ ဢၼ်တေၸၢင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈ ၼႄဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ၶဝ်မိၼ်မႃးသေ ယူႇတီႈၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ႁူတ်းၼမ်ႉသႂ်ႇၸွမ်းလွႆၼၼ်ႉ ပေႃးမိူၼ်ၼင်ႇ ၾူၼ်ယွႆးၶႃႈဢေႃႈ။ တေပဵၼ်ၼမ်ႉသင်တေႉဢမ်ႇႁူႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်တေႉ လိူဝ်သေၼမ်ႉ ငူၼ်ႉ/ၵွင်ႉ တေဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၼမ်ႉသင်ၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွင်ႉမၼ်း ႁႅင်းတၢၼ်ႇႁိုဝ် ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ တေႉ ပႆႇႁူႉၶႃႈ ႁဝ်း ၶႃႈတေႉမႆႈၸႂ်ႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူဝ်မၼ်းပဵၼ်ၼမ်ႉၵွင်ႉ ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တေႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (4) ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ႁူမ်ႈ ၸုမ်း PDF ၶဝ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ ၸေႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆႇ ၊ ၸေႈဝဵင်း ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၊ ၸေႈဝဵင်းၽွင်းသႅင် ၊ ၸေႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်မီးထိုင်ၵႂႃႇ (5) ဝၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၊ သုမ်းတပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၊ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ လႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းတၢင်းၼမ် ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းၸွႆႈ ၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 31/10/2023 ၵေႃႈ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ ၊ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသုင် ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသုင် (375) ၵေႃႉ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Video – ၽွင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ ၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်း ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၵိင်ႇၽႄ ၸေႈဝဵင်းမူႇ ၸေႈ

shanstateprogressparty

shanstatearmy

SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼမ်ႉငူၼ်ႉ

#ၸုမ်းဢူၺ်းလီ

#ပၢင်တိုၵ်း

#ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...