News

News

Sunday
March, 3

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24/10/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ(11) တၢင်တူဝ် ၽူႈ ၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းဢွၼ် ႁူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈၵၢင်ႉမေႃႇ ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး (792) ၵေႃႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၼ် (5) ပွတ်း တူဝ်ငိုၼ်း (300,000) သၢမ်သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး (201) ၵေႃႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ်(2) ပွတ်း တူဝ်ငိုၼ်း(150,000) ၼိုင်ႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၼွၵ်ႈၵၢတ်ႇ ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး (264)ၵေႃႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် (3) ပွတ်း တူဝ်ငိုၼ်း (200,000) သွင်သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းပၢၼ်ႇတႃႇ ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး) မီး (205) ၵေႃႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ်(2)ပွတ်း တူဝ်ငိုၼ်း (150,000) ၼိုင်ႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ ၊ ဝၼ်ႉၵျွင်း ၽူဝ်းတေႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး(207)ၵေႃႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် (2) ပွတ်း တူဝ်ငိုၼ်း(150,000) ၼိုင်ႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး (105) ၵေႃႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် (2) ပွတ်း တူဝ် ငိုၼ်း (150000) ၼိုင်ႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်းမီး(1569) ၵေႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈ တၢင်းမူတ်း ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ်(16)ပွတ်း တူဝ်ငိုၼ်း (1,100,000) သိပ်းဢဵတ်းသႅၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ် ပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ သႅၼ်ဝီ ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ၵုၼ်လူင် ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆႇ ၊ မူႇၸေႈ ၊ ပၢင်ႇသၢႆး ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၊ သီႇပေႃႉ ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၼွင်ၶဵဝ် ၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၊ ႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်း ၶွင်လႆႈလူႉသုမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉ ႁူဝ်မိုၼ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #SSPP

#SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/02/2024...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (07:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း (18) ၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း/ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (22) ၼွင်ၶဵဝ် ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (7) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်ႈတၢင်း/ ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း /မႄးႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)ၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်း/ၶႂၢၵ်ႈတင်း/ ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ်...