News

News

Monday
June, 17

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24/10/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈ မၢႆ(11) တၢင်တူဝ် ၽူႈ ၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းဢွၼ် ႁူဝ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉ ၵျွင်းဝၢၼ်ႈၵၢင်ႉမေႃႇ ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး (792) ၵေႃႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၼ် (5) ပွတ်း တူဝ်ငိုၼ်း (300,000) သၢမ်သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး (201) ၵေႃႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ်(2) ပွတ်း တူဝ်ငိုၼ်း(150,000) ၼိုင်ႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၼွၵ်ႈၵၢတ်ႇ ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး (264)ၵေႃႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် (3) ပွတ်း တူဝ်ငိုၼ်း (200,000) သွင်သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းပၢၼ်ႇတႃႇ ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး) မီး (205) ၵေႃႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ်(2)ပွတ်း တူဝ်ငိုၼ်း (150,000) ၼိုင်ႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ ၊ ဝၼ်ႉၵျွင်း ၽူဝ်းတေႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး(207)ၵေႃႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် (2) ပွတ်း တူဝ်ငိုၼ်း(150,000) ၼိုင်ႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီး (105) ၵေႃႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် (2) ပွတ်း တူဝ် ငိုၼ်း (150000) ၼိုင်ႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇၵျၢပ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်းမီး(1569) ၵေႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈ တၢင်းမူတ်း ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ်(16)ပွတ်း တူဝ်ငိုၼ်း (1,100,000) သိပ်းဢဵတ်းသႅၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ် ပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ သႅၼ်ဝီ ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ၵုၼ်လူင် ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆႇ ၊ မူႇၸေႈ ၊ ပၢင်ႇသၢႆး ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၊ သီႇပေႃႉ ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၼွင်ၶဵဝ် ၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၊ ႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်း ၶွင်လႆႈလူႉသုမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉ ႁူဝ်မိုၼ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #SSPP

#SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 23...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...