News

News

Monday
December, 4

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၼ် ဢွင်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၶၢဝ်းပၢင်တိုၵ်း

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ပေႃးတေမီးတီႈယူႇသဝ်း လႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ဢွင်ႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဝႆႉပႃး ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 01/11/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လႆႈၸွႆႈထႅမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ် ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီးယူႇ(2) ဢွင်ႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်ႇသၢႆး ၊ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသွၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ တပ်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈၸုမ်း PDF လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆးသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 01/11/2023 ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈ (105) ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၼႂ်းပွၵ်ႉ (3/4) ၼၼ်ႉ လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလႆႈတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၵူၼ်း မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ဢွင်ႇပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်း လႆႈႁပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သေ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးယူႇလႄႈ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ယွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတေႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႃးတေလွတ်ႈၽေး ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵူႈၸေႈဝဵင်း ၵူႈၸေႈတွၼ်ႈ ၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၊ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၊ ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တေႃႉတၢင်ႇ ထႅမ်ႁႅင်းၵူၼ်းၸွႆႈ ၵူႈဝၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP

#SSA#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ဢွင်ႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

#ပၢင်တိုဂ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸေႈဝဵင်း ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်း တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ဢၼ်လႄႇႁႃၸူၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/11/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇ...

#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPP #SSA#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး #တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး #ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး#ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း