News

News

Monday
June, 17

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တိုၵ်းသူၼ်း တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ တိုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/11/2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး လႄႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်ၶမ်ဝႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်း ၊ ႁႅင်းငိုၼ်းတၢင်းၼမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈပၵ်းတႃ ပႂ်ႉ တူၺ်းဝႆႉ ၸမ်ၸမ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်တိုၵ်းတေၵိုတ်းၵႂႃႇလႆႈ ဝႆးဝႆးၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈ ၼင်ႇၼႆ။

လၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ- ၶႆႈႁႂ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် တၢင်းသွင် ၾၢႆႇယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမုင်ႈႁၼ် လွင်ႈၽွၼ်းပၢင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼိူဝ်ႁၢၼ်ႉ ၽိူၼ် သေ ႁႃၶေႃႈတွပ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ တေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ႁဵၼ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ(3) ၸုမ်း တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ႁူမ်ႈသဵင်ႈတၢင်းမူတ်း ဢမ်ႇယွမ်း (50 ,000) ၵေႃႉ ၊ ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လူႉလႅဝ်လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ ၊ ၵႃႈ ၶၼ်ၵုၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ ၊ လွင်ႈၵၢၼ်တူၺ်း ထိုင် ပၢႆးယူႇလီ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Crd:#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP #SSA#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းမိူင်းၶႄႇ

#ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတိူဝ်းဢႃႇယု ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ (6) လိူၼ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇသေ သိုပ်ႇတိူဝ်းဢႃႇယု ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း(6) လိူၼ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31/02/2024 ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇ သီႇ ၾၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄ/ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ မိတ်ႉသတိူဝ်ႇ သုၼ်းဝေႇတူင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တီႈဝဵင်းလူင် ၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05/01/2024 ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇ ၼွၵ်ႈ မိူင်း မိူင်းၶႄႇ...

ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈ

ပိၼ်ႇတၵုၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13-06-2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ - မိူဝ်ႈၽွင်း ယူႇၶရဵၼ်း တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်း ရၢတ်ႉသျူးၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တေ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇဝႃႈဢမ်ႉမီးလွင်ႈ ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇ Vivian Balakrishnan လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းသျိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇသေ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ မီးမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိူင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၾၢႆႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸုမ်း SAC-M ၶဝ်...

ၽွင်းလူင်မလေးသျူး တိုၵ်းသုၼ်းႁႂ်ႈထႆးၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ သိုၵ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇမႃး သေၼင်ႇ ႁိူဝ်တေ ၶူင်သၢင်ႈ လႆႈလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶႆႈႁႂ်ႈမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈၼိုင်ႈယူႇၼႆ ၽွင်း ...