News

News

Sunday
May, 19

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶဝ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉပႃး ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၸွမ်း 2 ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16/11/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈၵွင်းလွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ဢိူင်ႇၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူး သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် မၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇၶမ် ဢိူင်ႇသၢၼ်ႇၽူဝ်ႇ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လုၵ်ႈၼိုင် လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးပႃး ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼၢင်းယိင်း (4) ၵေႃႉ မႄႈလုၵ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းဢႃႇယူႉလဵၵ်ႉ (2) ၵေႃႉလႆႈ လူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ၊ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလႄႈ လုၵ်ႈယိင်းထႅင်ႈ သွင်ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်း သေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼၼ်ႉ ပႃႈငိုၼ်းသႂ် ဢႃႇယု (14) ၶူပ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးတီႈၶႅၼ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ လိူဝ်သေ ၼၼ်ႉၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ပႃႈငိုၼ်းသႂ် ၼၢင်းသႅင် ဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 11 ၶူပ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉသဵင်ႈ ၊ ၼၢင်းဢွၼ်ႇၽူၺ်း ဢႃႇယု (3) ၶူပ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး တီႈၵုမ်ႇ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ၼၢင်းယုမ်ႉလႅင်း ဢႃႇယု (1) ၶူပ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၸွမ်းတူဝ် ၸွမ်းႁူဝ် လႆႈလူႉသဵင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၊ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ႇ တိူဝ်ႉ သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈလူႉၵွႆၸွမ်း လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးပႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၸွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးမႃးတၢင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty #shanstatearmy

#SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

#ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (989) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(9) သေ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊...

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ( SNLD) ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်(PNLO) နှင့် တအာင်းတပ်မတော် PSLF/TNLA တို့မှ...

https://ssppssa.org/2024/04/%e1%80%95%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9d%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%bd%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bc-3/ #shanstatearmy #SSPPinfo #ရှမ်းပြည်တပ်မတေည်နေ့