News

News

Monday
December, 4

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၼႃႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ(3) ၸုမ်း တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇဢဝ် လူဝ်ႇသိမ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ ပေႃးတေၼႅတ်ႈ ဢဝ်ၼႅတ်ႈသိမ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႃႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇယဝ်ႉ ။

တေႇဢဝ် ‌မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-10-2023 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 06/11/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉမႃး ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလူဝ်ႇၼႅတ်ႈဢဝ် ၼႅတ်ႈသိမ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ လႄႈ ၼႅတ်ႈၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ၊ ပေႃႉၶဝ်ႈ/ၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၊ ပိတ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) ပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(1) တၢင်ႉယၢၼ်း ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (17) ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (30) ထုင်ႉမိူင်းပႃး ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(11) ထုင်ႉမိူင်းပၢတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(20) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၼႃႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၸုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ လႆႈပၢႆႈ ၽေးဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈဝႆႉၵေႃႈမီး ၊ တီႈဢၼ်ပၢင်တိုၵ်းပႆႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၼႅတ်ႈဢဝ်ၼႅတ်ႈသိမ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႅတ်ႈၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ၸွႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်သိမ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းတေမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေး ‌ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ၶတ်းၸႂ် ႁႃလၢႆးတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP

#SSA#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

(ၸုမ်းမႅတ်ႉတႃႇ) ဢၼ်ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02/12/2023 မီးၸုမ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း ၶိူဝ်း ၶႄႇ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး...

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24/10/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ(မေႃယႃ)ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပၢႆးၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ20-11-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (09:00)မူင်းတေႃႇထိုင် (16:00)...

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈ‌ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၊ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၵၼ် လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင် တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ (မေႃယႃ) လႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉ ၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆး ယူႇလီ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မိူဝ်ႈၽွင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၼႅတ်ႈဢဝ်ၼႅတ်ႈသိမ်း ၶူဝ်းၽုၵ်ႇၶူဝ်းသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ႇၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ ၼႅတ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ...