News

News

Sunday
May, 19

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၼႃႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ(3) ၸုမ်း တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇဢဝ် လူဝ်ႇသိမ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ ပေႃးတေၼႅတ်ႈ ဢဝ်ၼႅတ်ႈသိမ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႃႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇယဝ်ႉ ။

တေႇဢဝ် ‌မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-10-2023 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 06/11/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉမႃး ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလူဝ်ႇၼႅတ်ႈဢဝ် ၼႅတ်ႈသိမ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ လႄႈ ၼႅတ်ႈၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ၊ ပေႃႉၶဝ်ႈ/ၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၊ ပိတ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) ပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(1) တၢင်ႉယၢၼ်း ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (17) ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (30) ထုင်ႉမိူင်းပႃး ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(11) ထုင်ႉမိူင်းပၢတ်ႇ ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(20) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၼႃႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၸုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ လႆႈပၢႆႈ ၽေးဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈဝႆႉၵေႃႈမီး ၊ တီႈဢၼ်ပၢင်တိုၵ်းပႆႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၼႅတ်ႈဢဝ်ၼႅတ်ႈသိမ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႅတ်ႈၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ၸွႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်သိမ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းတေမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေး ‌ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ၶတ်းၸႂ် ႁႃလၢႆးတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP

#SSA#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 23...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(12) ၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08/03/ 2024...