News

News

Sunday
December, 3

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ယိုဝ်းၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ထိုင်တီႈလႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်း ၵႂႃႇမႃးတီႈၼႃႈတပ်ႉၶဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၺႃးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထိုင်တီႈလႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ယဝ်ႉ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ တီႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းၼၼ်ႉပႃးမၢၵ်ႇပွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02/11/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 17:20 မူင်း ၼၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶလယ ( 291) ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး တီႈၼႃႈတပ်ႉၶဝ် ၼႂ်းၼမ်ႉပွင်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၺႃး ၽူႈ ၸၢႆးၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းဢႃႇယု 28 ၶူပ်ႇ ထိုင်တီႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇသေ ၶိုၼ်းၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ တီႈတူဝ်တၢႆ ၵေႃႉထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉမၢၵ်ႇပွမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢႃႇယု 28 ၶူပ်ႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းလဵၵ်း+ပႃႈၼၢင်းမၢတ်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈၽၵ်းၵုမ်ႇ ဢိူင်ႇၵုင်းဝႅတ်ႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ မၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းဢူၺ်းၵေႃႉ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈသေ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၢၼ်းမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မိူဝ်ႈၽႅဝ်တီႈၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉယိုဝ်းသေလႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်မၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ_ ” ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်းႁဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇပွမ်း တီႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶႃႈ တိုၼ်းပဵၼ် လွင်ႈမၢပ်ႇၼႄးၵူၺ်း တေပဵၼ်ယွၼ်ႉၶဝ်ၵူဝ်လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈႁူႉဝႃႈ ယိုဝ်းၺႃးၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ၵူဝ်တူၵ်းတၢင်းၼႄးလႄႈ တင်ႈၸႂ် ၵၢဝ်ႇၼႄးသႂ်ႇၵူၺ်း ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် (9) ဝၼ်းၼႆႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း သုမ်းတပ်ႉ သုမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ သုမ်းၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇလႄႈ ပေႃးထူပ်း ႁၼ် ၽူႈၸၢႆးၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ(3) ၸုမ်း ၼႆသေ ၵႆႉမီးလွင်ႈ တိၺွပ်းၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ် ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း

#ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ

#shanstateprogressparty #shanstatearmy

#SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း

#ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

နမ့်ခမ်းမြို့နယ် လူနေရပ်ကွက်အတွင်း ဂျက်လေယာဥ်ဖြင့် ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မူ့ကြောင့် ဒေသခံပြည်သူ(၁)ဦးသေဆုံး (၆) ဦး ဒဏ်ရာရ

ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ်မှာ စစ်ကောင် စီက တအာင်းတပ်ဖွဲ့ TNLA တို့ရှိရာ လူနေရပ်ကွက်အ တွင်း ဂျက်လေယာဥ်ဖြင့် ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူ၏နေအိမ်တစ် လုံးထိခိုက်ပျက်စီးကာ ကျည်စထိမှန်လို့...

သိန္နီမြို့နယ်မှာ စစ်ကောင်စီမှ တဖက်သတ် ပစ်ခတ်သည့်လက်နက်ကြီးကြောင့် ဒေသခံပြည်သူနေအိမ်အတွင်းကျရောက်ပေါက်ကွဲပြီး ပြည်သူတစ်ချို့ထိခိုက်သေဆုံးမူရှိ

နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီအချိန်နှင့် ည ၉ နာရီအချိန်မှာ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အ ခြေစိုက် စစ်ကောင်စီတပ် စကခ(၁၆) မှ...

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈ PDF ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈ PDF ၸႂ်ႉပႃး ၶိူင်ႈဝိၼ် တရူၼ်း လႄႈ ႁႅင်းၵူၼ်းသေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁူဝ်ၶူဝ်ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸေႈ ဢႅၼ်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးလၢင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈ PDF ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈ PDF ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉ ၶမယ(501) ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29/11/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း ၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸုင်ၵႂၢႆးၵႂႃႇႁႆႊ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸုင်ပႃးၵႂၢႆး(2) တူဝ် ဢၢၼ်းၵႂႃႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းႁႆႊၼႆသေ မိူဝ်ႈ တိုၵ်ႉ ၽႅဝ်ၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းၼိုင်ၵေႃႉ ၵႂၢႆးၼိုင်ႈတူဝ် လႆႈလူႉ တၢႆထင်တီႈ ၵႂၢႆးတူဝ်ၼိုင်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉသိမ်ႇ ၸေႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်း ၸွႆႈ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်း မိူင်း လႆႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း (4) ၵေႃႉ...