News

News

Monday
December, 4

ငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSA ၸတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (48)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 10-11-2023 လယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈထီႉ (48) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင် ဢိၵ်ႇပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁႅင်းၵူၼ်း 800 ပၢႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်း ငဝ်းၾႃႉ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ – လုၵ်ႈတပ်ႉတင်းသဵင်ႈ ၼႆႉ တိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင် 3 ဢၼ်ယူႇယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၸွမ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင် 3 ဢၼ် ၼင်ႇၶေႃႈမူႇပိူင်မုၵ်ႉၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းမီးဝႆႉ – ပုၼ်ႈၽွၼ်း တိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၽူႈၶဵၼ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉလူဝ်ႇဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်မႃးၸိုင်၊ ပိင်ႇၺႃႇၵၢၼ်သိုၵ်း လွၵ်းလိင်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းလႅတ်းၽၢႆသိုၵ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇထူၵ်းဢွၵ်ႇ မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးဢွင်ႇပေႉၽူႈၶဵၼ်ႇႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇမေႃႁၵ်ႉႁွမ်ၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇမေႃၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈႁႅင်းငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈႁႅင်းတူဝ် ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇတူင်ႉတိုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇတႃႇသေႇယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ မီးပၢင်ၼႄ ၾၢင်ႁၢင်ႈ လၢႆးၶိုၼ်ႈတိုၵ်း ၊ လၢႆးၽႅၼ်ႉၼႃႈသိုၵ်း ၊ ၽၢင်ႁၢင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယိုၼ်ႈပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ တွၼ်ႈသူး ၽၢႆႇယိုဝ်းၵွင်ႈမႅၼ်ႈ ၊ ၽၢႆႇယိုဝ်းၵွင်ႈ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၊ သူးၶတ်းၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ပၢင်လူင်းပၢၼ်သွၼ်

#ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း

#ssppinfo

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸေႈဝဵင်း ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်း တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ဢၼ်လႄႇႁႃၸူၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/11/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း သွင်မူႇသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် သွင်ၸုမ်းမီးၶေႃႈၸိသင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

နမ့်ခမ်းမြို့နယ်မှာ စစ်ကောင်စီ နှင့် တအာင်းတပ်မတော် TNLA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွား

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ရှိ စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း တစ်ခုဖြစ်သည့် (စခန်းသစ်) ကို တအာင်းတပ် မတော် TNLA အင်အား (၃၀၀)ဝန်းကျင်က စခန်းသိမ်း တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့လို့ နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီး စစ်ကောင်စီဘက်က...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈလူႉၵွႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉ ၶမယ(501) ၵျွၵ်ႉမႄး သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇလၢႆတီႈ လၢႆတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး သူၼ် ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈလူႉၵွႆၸွမ်း တၢင်းၼမ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶဝ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉပႃး ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၸွမ်း 2 ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16/11/2023 ၼၼ်ႉ...

ဒေသခံပြည်သူများ သွားလာရေးလွယ်ကူစေရန် ပျက်စီးသွားသည့် သီပေါ ကျင်သီတံတားကို SSPP မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှ ဦးဆောင်ပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့နယ် ကျင်သီတံတားအနီးရှိ စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကို တအာင်း တပ်မတော် TNLA မှ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီး တိုက်ပွဲတွေကြောင့် သီပေါမြို့နယ် ကျင်သီ တံတား ပျက်စီး သွားကာ ဒေသခံပြည်သူများ...