News

News

Sunday
May, 19

ငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSA ၸတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (48)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 10-11-2023 လယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈထီႉ (48) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင် ဢိၵ်ႇပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁႅင်းၵူၼ်း 800 ပၢႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်း ငဝ်းၾႃႉ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ – လုၵ်ႈတပ်ႉတင်းသဵင်ႈ ၼႆႉ တိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင် 3 ဢၼ်ယူႇယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၸွမ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင် 3 ဢၼ် ၼင်ႇၶေႃႈမူႇပိူင်မုၵ်ႉၸုမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းမီးဝႆႉ – ပုၼ်ႈၽွၼ်း တိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၽူႈၶဵၼ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉလူဝ်ႇဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးၽူႈၶဵၼ်မႃးၸိုင်၊ ပိင်ႇၺႃႇၵၢၼ်သိုၵ်း လွၵ်းလိင်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းလႅတ်းၽၢႆသိုၵ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇထူၵ်းဢွၵ်ႇ မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးဢွင်ႇပေႉၽူႈၶဵၼ်ႇႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇမေႃႁၵ်ႉႁွမ်ၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇမေႃၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈႁႅင်းငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈႁႅင်းတူဝ် ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇတူင်ႉတိုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇတႃႇသေႇယူႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ မီးပၢင်ၼႄ ၾၢင်ႁၢင်ႈ လၢႆးၶိုၼ်ႈတိုၵ်း ၊ လၢႆးၽႅၼ်ႉၼႃႈသိုၵ်း ၊ ၽၢင်ႁၢင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယိုၼ်ႈပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ တွၼ်ႈသူး ၽၢႆႇယိုဝ်းၵွင်ႈမႅၼ်ႈ ၊ ၽၢႆႇယိုဝ်းၵွင်ႈ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၊ သူးၶတ်းၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ပၢင်လူင်းပၢၼ်သွၼ်

#ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း

#ssppinfo

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ အဖြေရှာမရရင် စစ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် အဖြေရှာရလိမ့်မည်ဟု SSPP/SSA ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆို

စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ရရှိရန် နိုင်ငံရေး စားပွဲဝိုင်းတွင် အဖြေရှာသည့် နည်းလမ်း မရှိတော့ ခြင်းကြောင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA မှ...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင် သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (Non-Commissioned Officer Course) NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ...