News

News

Tuesday
July, 16

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢႆ လၢႆတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06/11/2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈသၢၼ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ် ၼင်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈသူႈ (30) ထူင် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ (10) ထူင် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းႁူဝ်ပိုၵ်ႉ (10) ထူင် ၊ ဝတ်ႉ ၵျွင်းတႃႈပုင်ႇ (10) ထူင် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းတဵမ် (10) ထူင် ၊ ဝတ်ႉ ၵျွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ (15) ထူင် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၵွင်းၶၢမ် (10) ထူင် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းပၢင်ၼႃး (25) ထူင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ (20) ထူင် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၼမ်ႉမႃႉ (10) ထူင်လႄႈ ၵျွင်းဝေႇလုဝုၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ (10) ထူင် တၢင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် (160) ထူင်ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်လႆႈပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းမူတ်းႁူမ်ႈ တေမီး (6000) ႁူၵ်းႁဵင်ၵေႃႉပၢႆ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းပႆႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တေပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းမႃးထႅင်ႈၵေႃႈ မီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်း သိုပ်ႇ ႁူမ်ႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 9 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 14:30 မူင်း...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...