News

News

Monday
December, 4

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ယိုၼ်ႈၸူး ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်‌ၵရေ ၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ (35) ပီႊတဵမ်

SSPPInfo26/10/2023#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPP #SSA#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး #တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး #ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၵရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး#SNLD

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸေႈဝဵင်း ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်း တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ဢၼ်လႄႇႁႃၸူၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/11/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇ...

#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPP #SSA#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး #တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး #ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး#ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း