News

News

Wednesday
June, 19

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3) ၸုမ်း ႁူမ်ႈၸုမ်း PDF ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁႆး ဢိူင်ႇမိူင်းမေႃႇ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈ လႄႈ တပ်ႉ ၶလယ ဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ၶဝ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းၸွႆႈပႃး တၢင်းသွင်တီႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29/10/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း ဢၼ်ပႃး တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈ PDF ၶဝ် ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉႁႆး ဢိူင်ႇမိူင်းမေႃႇ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈ လႄႈ တပ်ႉ ၶလယ (16) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ ၼၼ်ႉသေ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 :00 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇပႆႇယဵၼ် ၊ တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသွင်လမ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈ တီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ၊ တပ်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈ ၸုမ်း PDF တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 26/10/2023 တေႃႇပေႃးထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29/10/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်သေ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း သႅၼ်ႈဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆႇ ၊ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၊ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢွင်ႈတီႈၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း ႁူမ်ႈ PDF ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း တပ်ႉပၵ်း သဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်း ၼႆႉၵေႃႈ တီႈတပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ (16) သႅၼ်ႈဝီၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉသေ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် (jet) ၼိုင်ႈလမ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

Photo-Credit

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ပၢင်တိုၵ်း#ၸုမ်းဢူၺ်းလီ

#ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး SSPP ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လွၵ်းၸွၵ်ႇ

ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး သၢႆသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း(7) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးလူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ...