News

News

Monday
December, 4

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ဢႃးထမ်ႇမ ဢဝ် ၵိၼ်ၵႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိူတ်ႈ တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼိုင်ႈ ႁိူၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11.10.2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 7:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉ ၼိုင်ဝႆႉ တီႈၵွင်းမူးႁၢႆးသႅင် ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉ မိူဝ်းလၵ်ႉပိုတ်း ဢဝ်ၵိၼ်ၵႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵၢင်းဢုၼ် ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် သေ တဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိူတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်း သိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႆႈႁဵတ်းသိုၵ်း ပျီႇတု ၸိတ်ႉ လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေ ဢွၵ်ႇပၢႆႈႁႂ်ႈလွတ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၵွင်းမူးႁၢႆးသႅင်ၼၼ်ႉ ၶဝ်လူင်းမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈသေ မႃးပိုတ်း ဢဝ်ၵႆႇၵႂႃႇဢေႃႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶဝ် လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵၢင်းဢုၼ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈႁိူၼ်း တေလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်း ပီႇတုၸိတ်ႉ (1) ၵေႃႉ ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇဢၢၼ်းမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆဢေႃႈ။

ႁဝ်းၶႃႈတေႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶႆႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၶႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုင် ၶႂ်ႈပၢႆႈယဝ်ႉၶႃႈ ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတေႉႁိုဝ်လၢတ်ႈလဵၼ်ႈဢမ်ႇႁူႉၶႃႈလႄႇၼေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တေႉဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ဝႆႉ ယဝ်ႉၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။ဝၢႆးသေၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇ ၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၶဝ် လၢႆလၢႆၸုမ်း ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်သေ တႃႇတေတူင်ႉ ၼိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢႆတီႈလၢႆတၢင်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ႉပႃး ႁႅင်းသိုၵ်း ပျီႇတု ၸိတ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းပႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Crd:

#shanstateprogressparty #shanstatearmy

#SSPP

#SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#ပျီႇတုၸိတ်ႉ

#ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...