News

News

Saturday
May, 18

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ တပ်ႉ သိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 28/10/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:00 မူင်းၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (68) ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း လႄႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:45 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၶလယ(16) သႅၼ်ႈဝီ ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 11:30 မူင်းၵေႃႈ သဵင်မၢၵ်ႇတိုၵ်ႉယူႇယူႇပၼ်း ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ (16) သႅၼ်ႈဝီၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၼိုင်ႈလမ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈ သေ လွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတေႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3) ၸုမ်း တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈ တေႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႆႉ တင်ႈတေႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26/10/2023 ၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 28/10/2023 သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် လၢႆလၢႆ တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ တီႈတပ်ႉၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢႆတပ်ႉ ၶလယ (68) ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸွမ်းၵွင်းထူဝ်ႇလိၼ် ပွၵ်ႉမၢႆ(3) ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ ၊ တီႈတပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶလယ (16) သႅၼ်ႈဝီ ၊ ၸွမ်းၵိၵ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ သႅၼ်ႈဝီ ၊ တီႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းလွႆတေးမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၊ တီႈၾၢႆႇၼိူဝ် လွႆၵွင်းမူး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၵိင်ႇၽေၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၊ တီႈတပ်ႉသၶၢၼ်းတိတ်ႉ ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၊ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆႇ ၊ ဝဵင်း ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈသေတႃႉ ၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း ၶဝ်ႈသိမ်း လႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈလၢႆလၢႆတီႈ သေ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပ လိၵ်ႈ ဢၼ်တင်ႈၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ – လၢဝ်ႇၵၢႆႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်း ဢူၺ်းလီ(3) ၸုမ်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း လႄႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်းလူႉတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းလွႆ/မၢၼ်ႈ (ၽူဝ်ပဵၼ်မၢၼ်ႈ မေးပဵၼ် လွႆ) ဢၼ်ယူႇ ပွၵ်ႉ တႃႇယႃႇၵူင်း (ပွၵ်ႉၵတ်းယဵၼ်) ႁိမ်းသၶၢၼ်းတိတ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း လင်ၼိုင်ႈ လႆႈလူႉၵွႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢဝ်းလွႆ/မၢၼ်ႈ ၼၢင်းမျႃဝ်းမျႃဝ်းဢေး ဢႃႇယု(12) ၶူပ်ႇ ၊ ၸၢႆး မျႃဝ်းမိၼ်းၵျေႃႇ ဢႃႇယုလႆႈ (8) ၶူပ်ႇ သွင် ၵေႃႉပီႊၼွင်ႉလႆႈလူႉတၢႆ ထၢင်တီႈ ၸၢႆးမျႃဝ်းမိၼ်းၶၢၼ်ႉ ဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် မိူင်းမၢဝ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်တပ်ႉ ၶလယ (68) ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3) ၸုမ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၼမ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵၢင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-27/10/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵၢင် ဢိူင်ႇ မိူင်းတဵမ် လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၸွမ်း (4) လင် ဝူဝ်းၼိုင်ႈတူဝ် လူတ်ႉၶိူင်ႈၼိုင်ႈလမ်း လႄႈ တူၵ်းတိူ ဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းယၢင်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (3) လင် လႆႈလူႉၵွႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၼမ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ (1)ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းၸွမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း(2) ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼမ်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းယၢင်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သေလႆႈလူႉတၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႃႈၸၢမ်ႇ ဢႃႇယု (50) ပီႊ လႄႈ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းသွင်ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ပႃႈပႅင်း ဢႃႇယု (48) ပီႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵႅမ်ႈ ၊ ၼၢႆးႁၢၼ်ႇ ဢႃႇယု(80) ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးတီႈႁူဝ် တီႈၼႃႈဢိုၵ်း သေ ၵူၼ်း မိူင်း ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း (2) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ လူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ႈဝီ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (3000) သၢမ်ႁဵင်ၵေႃႉပၢႆ လႆႈဢွၼ် ၵၼ် ၸုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈ တိူၵ်ႇႁႆႊလွၵ်းၼႃး ႁိူၼ်းယေး သတ်းလဵင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးပၢင် တိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၵုင်းသႃႇ ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈသူႈ ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းတဵမ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း ႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၽႃႈႁူမ်ႇ ၶူဝ်းၼွၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ပၢင်တိုၵ်း #ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

#ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ

#ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...