News

News

Monday
December, 4

ယွၼ်ႉၼမ်ႉယႂ်ႇၼမ်ႉၼွင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈ လူႉသုမ်းၼမ်

Featured in:

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တိူၵ်ႇ ႁႆႊလွၵ်းၼႃး ၊ သူၼ် ၊ ႁိူၼ်း ၸွမ်းတင်းၼမ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/10/2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်း ႁႃႇယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉ ႁွင်ႈလဵၵ်ႉ ၊ ႁွင်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇႁွင်ႈၼမ်ႉတူႈ ၼွင်းၶိုၼ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီႊပီႊသေ ထူမ်ႈပႃး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၊ သူၼ် ၊ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်း တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ တိူၵ်ႇႁႆႊလွၵ်းၼႃး ၊ သူၼ် ၊ ႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ် ၼင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ဝၢၼ်ႈပၼ်ႇတွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ် ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၊ ဝၢၼ်ႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈတီး ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းသၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵႄး ၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႂၢင် ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းယဵၼ် ပွၵ်ႉမၢႆ(1/2/3/4) ၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆး ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလွၵ်း လင်ႁိူၼ်း ႁူမ်ႈ (480) လင် လႆႈ လူႉသုမ်းၶဝ်ႈၼႃး (1174) ဢေႊၵ ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (538) ဢေႊၵ ၊ လင်ႁိူၼ်း (16) လင် ၊ ၼႂ်း ဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး မိူၼ် ၼင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼွတ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယၢင်း လင်ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ(46)လင် လႆႈလူႉသုမ်း ၶဝ်ႈ ၼႃး ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၊ သူၼ်ၽၵ်း ၊ ႁိူၼ်း(1) လင် ၵႃႈၶၼ်တေတူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (45,260,000) သီႇပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းသွင်သႅၼ် ႁူၵ်းမိုၼ်ႇ ၵျၢပ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပၢႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈ ၼႃးတူင်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႄး ၊ ဝၢၼ်ႈသူပ်းမွၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ ၽၵ်း လင်ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ (57) လင် ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်း ၶဝ်ႈၼႃး ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၊ သူၼ်ၽၵ်း ၊ သူၼ်ၵူၺ်ႈ ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်း တၢင်းမူတ်း တေတူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (68,491,700) ႁူၵ်းပၢၵ်ႇ ပႅတ်ႇသိပ်းသီႇသႅၼ် ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇ ၼိုင်ႈႁဵင်ၸဵတ်းပၢၵ်ႇၵျၢပ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် မိူၼ် ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈသႃႇ လူင် ၊ ဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ ၊ ၵုင်းမူင်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼႃးပဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈ သႃႇဢွၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈလွၵ်းလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်း မူင်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈႁေႃၼႃး လင် ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ (237) လင် ၶူဝ်းၶွင်လႆႈလူႉသုမ်း ၶဝ်ႈ ၼႃး (692) ဢေႊၵ ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(405) ဢေႊၵ ၊ ဢိူင်ႇသၢႆး ၶၢဝ် မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၵၢၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႅင်းသေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင် ဝူဝ်း လင်ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ (46) လင် ၶူဝ်းၶွင်လႆႈ လူႉသုမ်း ၶဝ်ႈၼႃး ၊ သူၼ်ၽၵ်း ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၊ ၶူဝ်း ၽုင်ႇ တၢင်းမူတ်း ၵႃႈၶၼ် တေတူၵ်းမႅၼ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း (18,000,000) ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ ပႅတ်ႇသိပ်းသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႃႈ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင် ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လင် ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ တႃႇ (63) လင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်း ၶဝ်ႈၼႃး (127) ဢေႊၵ ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (58) ဢေႊၵ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇသေ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼမ်သေၵူႈပီႊပူၼ်ႉမႃးလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈ ၼွင်းထူမ်ႈ တိူၵ်ႇႁႆႊလွၵ်းၼႃး ၊ သူၼ်း ၊ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်း တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #SSPP

#SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး #ၼမ်ႉၼွင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸေႈဝဵင်း ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18) ၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်း တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ဢၼ်လႄႇႁႃၸူၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30/11/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း သွင်မူႇသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် သွင်ၸုမ်းမီးၶေႃႈၸိသင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

နမ့်ခမ်းမြို့နယ်မှာ စစ်ကောင်စီ နှင့် တအာင်းတပ်မတော် TNLA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွား

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ရှိ စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း တစ်ခုဖြစ်သည့် (စခန်းသစ်) ကို တအာင်းတပ် မတော် TNLA အင်အား (၃၀၀)ဝန်းကျင်က စခန်းသိမ်း တိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့လို့ နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီး စစ်ကောင်စီဘက်က...

ငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSA ၸတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (48)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 10-11-2023 လယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈထီႉ (48) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈလူႉၵွႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉ ၶမယ(501) ၵျွၵ်ႉမႄး သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇလၢႆတီႈ လၢႆတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး သူၼ် ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈလူႉၵွႆၸွမ်း တၢင်းၼမ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶဝ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉပႃး ၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၸွမ်း 2 ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16/11/2023 ၼၼ်ႉ...