News

News

Tuesday
July, 16

ယွၼ်ႉၼမ်ႉယႂ်ႇၼမ်ႉၼွင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈ လူႉသုမ်းၼမ်

Featured in:

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တိူၵ်ႇ ႁႆႊလွၵ်းၼႃး ၊ သူၼ် ၊ ႁိူၼ်း ၸွမ်းတင်းၼမ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/10/2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်း ႁႃႇယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉ ႁွင်ႈလဵၵ်ႉ ၊ ႁွင်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇႁွင်ႈၼမ်ႉတူႈ ၼွင်းၶိုၼ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီႊပီႊသေ ထူမ်ႈပႃး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၊ သူၼ် ၊ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်း တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ တိူၵ်ႇႁႆႊလွၵ်းၼႃး ၊ သူၼ် ၊ ႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ် ၼင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ဝၢၼ်ႈပၼ်ႇတွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ် ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၊ ဝၢၼ်ႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈတီး ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းသၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵႄး ၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႂၢင် ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းယဵၼ် ပွၵ်ႉမၢႆ(1/2/3/4) ၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆး ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလွၵ်း လင်ႁိူၼ်း ႁူမ်ႈ (480) လင် လႆႈ လူႉသုမ်းၶဝ်ႈၼႃး (1174) ဢေႊၵ ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (538) ဢေႊၵ ၊ လင်ႁိူၼ်း (16) လင် ၊ ၼႂ်း ဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး မိူၼ် ၼင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼွတ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယၢင်း လင်ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ(46)လင် လႆႈလူႉသုမ်း ၶဝ်ႈ ၼႃး ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၊ သူၼ်ၽၵ်း ၊ ႁိူၼ်း(1) လင် ၵႃႈၶၼ်တေတူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (45,260,000) သီႇပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းသွင်သႅၼ် ႁူၵ်းမိုၼ်ႇ ၵျၢပ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပၢႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈ ၼႃးတူင်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႄး ၊ ဝၢၼ်ႈသူပ်းမွၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ ၽၵ်း လင်ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ (57) လင် ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်း ၶဝ်ႈၼႃး ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၊ သူၼ်ၽၵ်း ၊ သူၼ်ၵူၺ်ႈ ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်း တၢင်းမူတ်း တေတူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (68,491,700) ႁူၵ်းပၢၵ်ႇ ပႅတ်ႇသိပ်းသီႇသႅၼ် ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇ ၼိုင်ႈႁဵင်ၸဵတ်းပၢၵ်ႇၵျၢပ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် မိူၼ် ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈသႃႇ လူင် ၊ ဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ ၊ ၵုင်းမူင်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼႃးပဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈ သႃႇဢွၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈလွၵ်းလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်း မူင်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈႁေႃၼႃး လင် ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ (237) လင် ၶူဝ်းၶွင်လႆႈလူႉသုမ်း ၶဝ်ႈ ၼႃး (692) ဢေႊၵ ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(405) ဢေႊၵ ၊ ဢိူင်ႇသၢႆး ၶၢဝ် မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၵၢၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႅင်းသေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင် ဝူဝ်း လင်ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ (46) လင် ၶူဝ်းၶွင်လႆႈ လူႉသုမ်း ၶဝ်ႈၼႃး ၊ သူၼ်ၽၵ်း ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၊ ၶူဝ်း ၽုင်ႇ တၢင်းမူတ်း ၵႃႈၶၼ် တေတူၵ်းမႅၼ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း (18,000,000) ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ ပႅတ်ႇသိပ်းသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႃႈ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင် ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လင် ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ တႃႇ (63) လင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်း ၶဝ်ႈၼႃး (127) ဢေႊၵ ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (58) ဢေႊၵ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇသေ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼမ်သေၵူႈပီႊပူၼ်ႉမႃးလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈ ၼွင်းထူမ်ႈ တိူၵ်ႇႁႆႊလွၵ်းၼႃး ၊ သူၼ်း ၊ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်း တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #SSPP

#SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး #ၼမ်ႉၼွင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉ သိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး သေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇဝႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျုၼ်ႇလၢႆႇ...

လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ႁေႃႈၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈၶႃလူင် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 23 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...

RCSS မှ မိုင်းထောင်တိုက်ခိုက်မူများကြောင့် SSPP/SSA နှင့် ဒေသခံ ပြည်သူတစ်ချို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မိုင်းနောင်မြို့နယ်အတွင်း လူပ်ရှားနေသည့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ် မတော် SSPP/SSA စစ်ယာဉ်တန်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲဝင်တစ် ချို့မှ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယမန်နေ့...