News

News

Friday
April, 12

ယွၼ်ႉၼမ်ႉယႂ်ႇၼမ်ႉၼွင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈ လူႉသုမ်းၼမ်

Featured in:

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တိူၵ်ႇ ႁႆႊလွၵ်းၼႃး ၊ သူၼ် ၊ ႁိူၼ်း ၸွမ်းတင်းၼမ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/10/2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်း ႁႃႇယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉ ႁွင်ႈလဵၵ်ႉ ၊ ႁွင်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇႁွင်ႈၼမ်ႉတူႈ ၼွင်းၶိုၼ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီႊပီႊသေ ထူမ်ႈပႃး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၊ သူၼ် ၊ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်း တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ တိူၵ်ႇႁႆႊလွၵ်းၼႃး ၊ သူၼ် ၊ ႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ် ၼင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ဝၢၼ်ႈပၼ်ႇတွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိမ် ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၊ ဝၢၼ်ႈ ဝဵင်း ၼၼ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈတီး ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းသၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၵႄး ၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႂၢင် ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းယဵၼ် ပွၵ်ႉမၢႆ(1/2/3/4) ၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆး ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလွၵ်း လင်ႁိူၼ်း ႁူမ်ႈ (480) လင် လႆႈ လူႉသုမ်းၶဝ်ႈၼႃး (1174) ဢေႊၵ ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (538) ဢေႊၵ ၊ လင်ႁိူၼ်း (16) လင် ၊ ၼႂ်း ဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး မိူၼ် ၼင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၼွတ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယၢင်း လင်ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ(46)လင် လႆႈလူႉသုမ်း ၶဝ်ႈ ၼႃး ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၊ သူၼ်ၽၵ်း ၊ ႁိူၼ်း(1) လင် ၵႃႈၶၼ်တေတူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (45,260,000) သီႇပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းသွင်သႅၼ် ႁူၵ်းမိုၼ်ႇ ၵျၢပ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပၢႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈ ၼႃးတူင်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႄး ၊ ဝၢၼ်ႈသူပ်းမွၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈ ၽၵ်း လင်ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ (57) လင် ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်း ၶဝ်ႈၼႃး ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၊ သူၼ်ၽၵ်း ၊ သူၼ်ၵူၺ်ႈ ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်း တၢင်းမူတ်း တေတူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (68,491,700) ႁူၵ်းပၢၵ်ႇ ပႅတ်ႇသိပ်းသီႇသႅၼ် ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇ ၼိုင်ႈႁဵင်ၸဵတ်းပၢၵ်ႇၵျၢပ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် မိူၼ် ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈသႃႇ လူင် ၊ ဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ ၊ ၵုင်းမူင်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼႃးပဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈ သႃႇဢွၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈလွၵ်းလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်း မူင်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈႁေႃၼႃး လင် ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ (237) လင် ၶူဝ်းၶွင်လႆႈလူႉသုမ်း ၶဝ်ႈ ၼႃး (692) ဢေႊၵ ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(405) ဢေႊၵ ၊ ဢိူင်ႇသၢႆး ၶၢဝ် မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၵၢၼ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႅင်းသေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင် ဝူဝ်း လင်ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ (46) လင် ၶူဝ်းၶွင်လႆႈ လူႉသုမ်း ၶဝ်ႈၼႃး ၊ သူၼ်ၽၵ်း ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၊ ၶူဝ်း ၽုင်ႇ တၢင်းမူတ်း ၵႃႈၶၼ် တေတူၵ်းမႅၼ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း (18,000,000) ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ ပႅတ်ႇသိပ်းသႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႃႈ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတွင် ဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လင် ႁိူၼ်းႁူမ်ႈ တႃႇ (63) လင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်း ၶဝ်ႈၼႃး (127) ဢေႊၵ ၊ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (58) ဢေႊၵ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇသေ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈၼမ်ႉၼွင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼမ်သေၵူႈပီႊပူၼ်ႉမႃးလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈ ၼွင်းထူမ်ႈ တိူၵ်ႇႁႆႊလွၵ်းၼႃး ၊ သူၼ်း ၊ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်း တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #SSPP

#SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး #ၼမ်ႉၼွင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...