News

News

Monday
December, 4

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA တေႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇပွၵ်ႈၵမ်း (1) ဢၼ် တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႊ

ပုၼ်ႈတႃႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၼႆသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း(1) ဢၼ်တေပိုတ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်း ပီႊမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႊ ဢွင်ႈ တီႈ ပၢင်ပွႆး ပီႊမႂ်ႇတႆး တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း(1) ၼႆႉ လႆႈတေႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ် October ပီႊ 2023 ၼီႊၼႆႉသေ တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႊ လိူၼ် ၸဵင်မႂ်ႇ(1) ၶမ်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/12/2023 လႄႈ ဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ (1) ဝႂ်လႂ် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (20,000) ၵျၢပ်ႈ ၼႂ်းဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇၼၼ်ႉ သူးႁူမ်ႈ တေမီး (45) သူး မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃး TOYOTA Revo (1) လမ်း၊ IPhone 15 promax (1) လုၵ်ႈ ၊ IPhone 15 pro (1) လုၵ်ႈ၊ သၢႆၶေႃး ၶမ်း (2) သဵၼ်ႈ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ သႅၼ်း125 (5) လမ်း ၊ Phone oppo (5) လုၵ်ႈ ၊ ၸၢၵ်ႈပၢတ်ႇယိူဝ်ႈ (15) ဢၼ် ၊ ၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉၶူဝ်း (15) လုၵ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶႅပ်းဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇၼၼ်ႉတေမီးတူဝ်ၼပ်ႉ(8)တူဝ် တေပၼ်ဝႆႉတူဝ်ၼပ်ႉၾၢႆႇၼႃႈမၼ်း (4) တူဝ် တေလႆႈ ၸူၵ်းဢဝ်တူဝ်ၼပ်ႉ ၾၢႆႇလင်ထႅင်ႈ (4) တူဝ် သေ ၵေႃႉလႂ်ၸူၵ်းလႆႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇတူဝ်ၼပ်ႉ ဢၼ် ပႃးဝႆႉၸွမ်းသူးလဝ်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉၸိုင် တေလႆႈႁပ်ႉသူးလဝ်ႇၸႂ် ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ တီႈၸမ် တီႈၵႆမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတ ၼႃႇ ၶႆႈပၼ်ႁႅင်းၶႅပ်းဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈၼႆၸိုင် ၵပ်း သိုပ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈ တီႈမၢႆၾူင်း ( 09255534957 ) (ဢမ်ႇ ၼၼ်) မႃးသိုဝ်ႉလႆႈတီႈ လုမ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၊ ပွၵ်ႉ မၢႆ(5) ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးလႆႈ ယူႇၶႃႈ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း

#ဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇ...

#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPP #SSA#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး #တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး #ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး#ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း