News

News

Wednesday
April, 24

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA တေႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇပွၵ်ႈၵမ်း (1) ဢၼ် တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႊ

ပုၼ်ႈတႃႇငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၼႆသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း(1) ဢၼ်တေပိုတ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်း ပီႊမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႊ ဢွင်ႈ တီႈ ပၢင်ပွႆး ပီႊမႂ်ႇတႆး တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း(1) ၼႆႉ လႆႈတေႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ် October ပီႊ 2023 ၼီႊၼႆႉသေ တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႊ လိူၼ် ၸဵင်မႂ်ႇ(1) ၶမ်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/12/2023 လႄႈ ဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ (1) ဝႂ်လႂ် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း (20,000) ၵျၢပ်ႈ ၼႂ်းဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇၼၼ်ႉ သူးႁူမ်ႈ တေမီး (45) သူး မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃး TOYOTA Revo (1) လမ်း၊ IPhone 15 promax (1) လုၵ်ႈ ၊ IPhone 15 pro (1) လုၵ်ႈ၊ သၢႆၶေႃး ၶမ်း (2) သဵၼ်ႈ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ သႅၼ်း125 (5) လမ်း ၊ Phone oppo (5) လုၵ်ႈ ၊ ၸၢၵ်ႈပၢတ်ႇယိူဝ်ႈ (15) ဢၼ် ၊ ၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉၶူဝ်း (15) လုၵ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶႅပ်းဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇၼၼ်ႉတေမီးတူဝ်ၼပ်ႉ(8)တူဝ် တေပၼ်ဝႆႉတူဝ်ၼပ်ႉၾၢႆႇၼႃႈမၼ်း (4) တူဝ် တေလႆႈ ၸူၵ်းဢဝ်တူဝ်ၼပ်ႉ ၾၢႆႇလင်ထႅင်ႈ (4) တူဝ် သေ ၵေႃႉလႂ်ၸူၵ်းလႆႈ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇတူဝ်ၼပ်ႉ ဢၼ် ပႃးဝႆႉၸွမ်းသူးလဝ်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉၸိုင် တေလႆႈႁပ်ႉသူးလဝ်ႇၸႂ် ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ တီႈၸမ် တီႈၵႆမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတ ၼႃႇ ၶႆႈပၼ်ႁႅင်းၶႅပ်းဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈၼႆၸိုင် ၵပ်း သိုပ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈ တီႈမၢႆၾူင်း ( 09255534957 ) (ဢမ်ႇ ၼၼ်) မႃးသိုဝ်ႉလႆႈတီႈ လုမ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၊ ပွၵ်ႉ မၢႆ(5) ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးလႆႈ ယူႇၶႃႈ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း

#ဝႂ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်း​​ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် (60) ပီႊ

24-04-1964-24-04-2024ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းမၢႆတွင်း​​သေ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (4000) ပၢႆလႄႈ မီးပႃးပၢင်ၼႄ ၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူၼ်ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ #shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ဝၼ်း​​ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ်(60)ပီႊ

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမႆၢ (8) ဢိူင်ႇ မိူင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢသ်ႉ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...

စစ်ကောင်စီမှ နမ္မတူမြို့နယ်ကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့်နောက် စစ်ရဟတ်ယဉ်ဖြင့် မြို့ပေါ် လှည့်ပတ်ပျံသန်း

(နမ္မတူ)စစ်ကောင်စီဘက်မှ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အာဏာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ် ထားသည့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ် မတော် SSPP/SSA ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး မြို့နယ်အမှတ်(၁၈) ဖြစ်သည့် နမ္မတူမြို့‌ပေါ် ကို...