News

News

Sunday
May, 19

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶၢႆးလူင် ဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉၸေႈဝဵင်း ဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11.10.2023 တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 11 :50 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႇႁူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်း ယိင်းလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီငဝ်ႈငုၼ်း လူင်းႁူပ်ႉ ထူပ်းပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် မႄႈ လႄႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶၢႆးလူင် ဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ ၸေႈဝဵင်း ဝၢၼ်ႈႁႆး သေ တီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတၢင်းသဵင်ႈမီး ( 213 ) ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၵေႃႇမတီႇဢွၼ် ႁူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင် ၊ ၵႅမ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ထီႉ(3) မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵပ်းသိုပ်ႇၼႄ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ မုၵ်ႉ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း တေႇမႃးမိူဝ်ႈလႂ် ၊ ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇသင် ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇသေ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းမေႃယႃၵေႃႉၼိုင်ႈ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ပိုၼ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႈၵပ်းလွင်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ တၢင်တူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လူပ်းလင် ပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်း လႄႈ ၸုမ်းၽၢႆႇယူႇလီ ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸွႆႈၵူတ်ႇထတ်း ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ တူၺ်းထိုင် ယူတ်းယႃပၼ် တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ် မႄႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သေ လႆႈၸႅၵ်ႇပႃးဢႃႇ ႁႃႇရ တၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်း ပၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇ ပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#SSPP #SSA

#ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

#တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

#မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း

#မႄႈႄလႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

#ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင် သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (Non-Commissioned Officer Course) NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမႆၢ (8) ဢိူင်ႇ မိူင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢသ်ႉ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်( March) ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းလိူၼ် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/01/2024 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...