News

News

Monday
December, 4

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo
24/09/2023

ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃးတေၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈၵၢင်း ယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွင်ႇလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:30 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇ တီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ဢွင်ႈတီႈဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင်လူင် ဝၢၼ်ႈႁႆး ၼၼ်ႉလႄႈ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵုမ်းထိင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽႄ ၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်း ၊  သၢႆသိုၵ်းၸုမ်းတွႆႇၵွင် သိူင်းသိုၵ်း (ပိင်ႇၶယႃႇ) ဢိၵ်ႇပႃးၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ႁူမ်ႈသဵင်ႈၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမီး (839) ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သိူဝ်ႇပိူင်ႇၾႃႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ထီႉ(3) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင် ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း သႅင်ႁၢၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းၼႄ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဢုပ်းၵႅဝ်ႈၶမ်း ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽႄ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးဢွင်ႇမျႃႉ လၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇၼႄ သဵၼ်ႈမၢႆၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လႄႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း လူပ်းလင်ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၊ ၽူႈၶပ်ႉပၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ  မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 14:25 မူင်း ၼၼ်ႉယူႇ ယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဵၼ်ႈႁႅင်းၶေႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဢုပ်းၵႅဝ်ႈၶမ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ တၢင်းသဵင်ႈမီးယူႇ (29) ၸုမ်း လႄႈ ဝၢႆးပၢင်ၵႅဝ်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝၢၼ်ႈႁႆး(ၵ) တင်း ၸုမ်းဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇ တေႇႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ ၶေႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၸွမ်းၵၼ် ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းလႄႈတႃႇတေၵၢင်းယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22/23-07-2023 ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်...

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ 9 ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸုမ်းၸၢႆးယိင်းပၢၼ်မ်ႂႇ

လိူၼ် March (16)ဝၼ်း၊ ပီႊ2020 ၶၢဝ်ႇ - SSPP Info မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ- 16/03/2020 ယၢမ်း(09:00)မူင်း တေႃႇထိုင် (12:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၸၢႆးယိင်းပၢၼ်မႂ်ႇ တီႈၵွင်းၸဝ်ႈမိူင်း...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉသီႇပေႃႉ ၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ သၼ်လွႆၶိူဝ်း

2019 August(19) By- ႁိူၼ်းၶႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆဢိူင်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း သၽႃႇဝႃႉ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ၼိူဝ်သၼ်လွႆၶိူဝ်း ဢၼ်တၢင်းသုင်မီး(6000)ထတ်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ဝၼ်းထီႉ 17.8.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 0930 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမၢဝ်းၶိူဝ်းႁၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇလႄႈမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 6)

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်းး ဝၼ်းထီႉ- 18/06/2019 ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉလၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (6) တီႈႁူင်းႁေႃးၼွင်ငိုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး လႃႈသဵဝ်ႈ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ေၶႉၵၼ် ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်

ၼင်ႇႁုိဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼင်ႇၵၼ် ေပႃးေတမီး လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ႄလႈ ၸုမ်းသယၢမ်တႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ေၶႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင် ငဝ်ႈငုၼ်း...