News

News

Monday
December, 4

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

SSPPInfo
23/09/2023

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ (200) ၵေႃႉပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တင်ႈတေႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 17-22/09/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (6) ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇ ပၢင်ႇၶမ်း လႆႈလူႉၵွႆၸွမ်း (2) လင် ၊ တိူဝ်ႉၺႃး ဝတ်ႉၵျွင်း တီႈလွႆသူးတွင်း လႆႈလူႉၵွႆၸွမ်း သေဢမ်ႇၵႃး ၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉၺႃး ၸဝ်ႈသြႃႇ ဢေႃးၸေႇယ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းႁူဝ် ၊ ၸွမ်းတိၼ် ၊ ၸွမ်းၶႃ ၊ ၸွမ်းၶႅၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႈယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵၢင် ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း ၊ ဝၢၼ်ႈထမ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၸေႈလၢၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း (253) ၵေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈ ၸၢၼ်းသႃႇ ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပေႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ပၢင်ႇၶမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း (45) ၵေႃႉ တၢင်းမူတ်းႁူမ်ႈသဵင်ႈ (298) ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈ ယူႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼိမ် ၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်လွင်း ၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း လႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတိုင်းလူင် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ သွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေး ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်း သေ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ ၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇ ယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ဢႃးထမ်ႇမ ဢဝ် ၵိၼ်ၵႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိူတ်ႈ တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼိုင်ႈ ႁိူၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...