News

News

Sunday
May, 19

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

SSPPInfo
23/09/2023

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ (200) ၵေႃႉပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တင်ႈတေႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 17-22/09/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (6) ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇ ပၢင်ႇၶမ်း လႆႈလူႉၵွႆၸွမ်း (2) လင် ၊ တိူဝ်ႉၺႃး ဝတ်ႉၵျွင်း တီႈလွႆသူးတွင်း လႆႈလူႉၵွႆၸွမ်း သေဢမ်ႇၵႃး ၸၢၵ်ႇ မၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉၺႃး ၸဝ်ႈသြႃႇ ဢေႃးၸေႇယ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းႁူဝ် ၊ ၸွမ်းတိၼ် ၊ ၸွမ်းၶႃ ၊ ၸွမ်းၶႅၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ လႆႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႈယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵၢင် ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း ၊ ဝၢၼ်ႈထမ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၸေႈလၢၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း (253) ၵေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၊ ဝၢၼ်ႈ ၸၢၼ်းသႃႇ ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပေႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ပၢင်ႇၶမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း (45) ၵေႃႉ တၢင်းမူတ်းႁူမ်ႈသဵင်ႈ (298) ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈ ယူႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼိမ် ၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်လွင်း ၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း လႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတိုင်းလူင် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ သွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေး ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်း သေ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ ၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇ ယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...