News

News

Sunday
October, 1

ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း MDY PDF ပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22) ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ (100) ၵေႃႉပၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း သေပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/08/2023 တေႇၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:45 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း MDY PDF ၶဝ် ယူႇၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶူဝ် ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၸူး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မၢႆတပ်ႉ (252/257) ဢၼ်တိုၵ်ႉမီးဝႆႉ တီႈၾၢႆႇ ၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၶူဝ် ၼၼ်ႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 11:05 မူင်း ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၊ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 15:30 မူင်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢႆတပ်ႉ (252/257) ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ (100) ၵေႃႉ ၶိုၼ်းတူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈၸူး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ် ၶူဝ်ၼၼ်ႉသေ သွင်ၾၢႆႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်ထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 15 ပႅၵ်ႉ လွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း တၢင်းသွင်ၾၢႆႇ တေႉ ဢမ်ႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်း ။

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း MDY PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ/ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၶူဝ် ၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈ ယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်း မုၼ် ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇဢၢင်း ၸၢႆး (51) ၵေႃႉ ၊ ယိင်း (62) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်းမူတ်း (113) ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Credit

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27/08/2023 ၼႆႉၵေႃႈ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်း တေႃႇ ၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉယွၼ်ႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ထႅင်ႈသေ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Photo – Credit

shanstateprogressparty

shanstatearmy

MDYPDF

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း

ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...