News

News

Thursday
February, 22

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  SSPP/SSA လူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉယွင်ပူၵ်း ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ပူၵ်းပွင်ၽဝ လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သၢင်ႉငိုၼ်းႁိမ်းၸမ် ၼိုင်ႈႁဵင်သႅၼ်ပျႃး ယူႇၶႃႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10/08/2023 ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပွႆႇၽူႈတၢင်တူဝ် ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇႁူပ်ႉထူပ်းသင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈ  လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢႆလၢႆဢိူင်ႇ တႃႇလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉယွင် တႃႇပူၵ်းပွင် ဝတ်ႉၵျွင်း ၊ တႃႇပူၵ်းပွင် ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈပွတ်းၼိုင်ႈတွၼ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၽုၵ်ႈသွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ဝတ်ႉၵျွင်းၵွင်းမူးမူၺ်ႇတေႃႇၼူၵ်ႉယုင်း 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၶိုမ်းၵဝ်ႇ 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၶိုမ်းမႂ်ႇ 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းႁိူၼ်းဝူဝ်း 13 သႅၼ်၊ ဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈ 13 သႅၼ်၊  ဝတ်ႉၵျွင်းၼႅမ်းသၢႆး 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းႁူးသူၼ် 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း မွၵ်ႇငႃးၸၢင်ႉ 13 သႅၼ် ႁူမ်ႈသဵင်ႈ တႃႇႁူဝ်ၵျွင်း 8 လင် လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိုမ်း 177 သႅၼ် ၊ ဢိူင်ႇပုင်းလူင် 210 သႅၼ် ၊ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် 300 သႅၼ်၊ ဢိူင်ႇလွႆၵူင် 141 သႅၼ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၼမ် တႃႇ 4 ဢိူင်ႇ 276 သႅၼ် သေ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉယွင်ၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တင်းသဵင်ႈ မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 932 သႅၼ်ပျႃးယူႇၶႃႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢဝ်တူဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈလီ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈလီ ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်တွပ်ႇၵုင်ႇမုၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ သေၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (07:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း (18) ၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း/ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (22) ၼွင်ၶဵဝ် ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (7) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်ႈတၢင်း/ ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း /မႄးႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)ၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်း/ၶႂၢၵ်ႈတင်း/ ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း/မႄးတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸွႆႈထုၺ်ၶႂၢၵ်ႈတင်း/ မႄးတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တေၵႂႃႇမႃးငၢႆႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆသေ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈ ၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...