News

News

Wednesday
September, 27

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  SSPP/SSA လူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉယွင်ပူၵ်း ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ပူၵ်းပွင်ၽဝ လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သၢင်ႉငိုၼ်းႁိမ်းၸမ် ၼိုင်ႈႁဵင်သႅၼ်ပျႃး ယူႇၶႃႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10/08/2023 ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပွႆႇၽူႈတၢင်တူဝ် ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇႁူပ်ႉထူပ်းသင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈ  လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢႆလၢႆဢိူင်ႇ တႃႇလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉယွင် တႃႇပူၵ်းပွင် ဝတ်ႉၵျွင်း ၊ တႃႇပူၵ်းပွင် ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈပွတ်းၼိုင်ႈတွၼ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၽုၵ်ႈသွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ဝတ်ႉၵျွင်းၵွင်းမူးမူၺ်ႇတေႃႇၼူၵ်ႉယုင်း 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၶိုမ်းၵဝ်ႇ 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၶိုမ်းမႂ်ႇ 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းႁိူၼ်းဝူဝ်း 13 သႅၼ်၊ ဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈ 13 သႅၼ်၊  ဝတ်ႉၵျွင်းၼႅမ်းသၢႆး 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းႁူးသူၼ် 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း မွၵ်ႇငႃးၸၢင်ႉ 13 သႅၼ် ႁူမ်ႈသဵင်ႈ တႃႇႁူဝ်ၵျွင်း 8 လင် လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိုမ်း 177 သႅၼ် ၊ ဢိူင်ႇပုင်းလူင် 210 သႅၼ် ၊ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် 300 သႅၼ်၊ ဢိူင်ႇလွႆၵူင် 141 သႅၼ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၼမ် တႃႇ 4 ဢိူင်ႇ 276 သႅၼ် သေ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉယွင်ၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တင်းသဵင်ႈ မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 932 သႅၼ်ပျႃးယူႇၶႃႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢဝ်တူဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈလီ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈလီ ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်တွပ်ႇၵုင်ႇမုၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ သေၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

SSPPInfo27-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27-09-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(16)ၵေႃႉ...

ၸုမ်းၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo27/09/2023 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လႆႈဢွၼ် ၵၼ်လူင်း...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇSSPP/SSA ဢွၼ် ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသိူဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

SSPPInfo26-09-2023 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႃႇၼႆလႄႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo25/09/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢႇပၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

SSPPInfo25-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ24-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတေႃႉသၢႆးသိူဝ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo24-09-2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(7)ၵေႃႉထေႃႈ(1) လမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတၢင်ႇသၢႆးသိူဝ်ႇသၢႆး...