News

News

Thursday
June, 20

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  SSPP/SSA လူႇတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၵမ်ႉယွင်ပူၵ်း ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ပူၵ်းပွင်ၽဝ လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သၢင်ႉငိုၼ်းႁိမ်းၸမ် ၼိုင်ႈႁဵင်သႅၼ်ပျႃး ယူႇၶႃႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10/08/2023 ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပွႆႇၽူႈတၢင်တူဝ် ၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇႁူပ်ႉထူပ်းသင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈ  လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢႆလၢႆဢိူင်ႇ တႃႇလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉယွင် တႃႇပူၵ်းပွင် ဝတ်ႉၵျွင်း ၊ တႃႇပူၵ်းပွင် ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈပွတ်းၼိုင်ႈတွၼ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၽုၵ်ႈသွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ဝတ်ႉၵျွင်းၵွင်းမူးမူၺ်ႇတေႃႇၼူၵ်ႉယုင်း 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၶိုမ်းၵဝ်ႇ 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၶိုမ်းမႂ်ႇ 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းႁိူၼ်းဝူဝ်း 13 သႅၼ်၊ ဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈ 13 သႅၼ်၊  ဝတ်ႉၵျွင်းၼႅမ်းသၢႆး 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းႁူးသူၼ် 13 သႅၼ် ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း မွၵ်ႇငႃးၸၢင်ႉ 13 သႅၼ် ႁူမ်ႈသဵင်ႈ တႃႇႁူဝ်ၵျွင်း 8 လင် လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိုမ်း 177 သႅၼ် ၊ ဢိူင်ႇပုင်းလူင် 210 သႅၼ် ၊ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် 300 သႅၼ်၊ ဢိူင်ႇလွႆၵူင် 141 သႅၼ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၼမ် တႃႇ 4 ဢိူင်ႇ 276 သႅၼ် သေ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉယွင်ၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တင်းသဵင်ႈ မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 932 သႅၼ်ပျႃးယူႇၶႃႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢဝ်တူဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈလီ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈလီ ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်တွပ်ႇၵုင်ႇမုၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ သေၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 23...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...