News

News

Thursday
September, 28

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းမၢႆတွင်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ SSPP ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 52 ပီႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ 2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:16 မူင်း တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 9 : 56 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၵႅဝ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ၶွပ်ႈတဵမ် (52) ပီႊ ဢွင်ႈတီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ တေမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် မိူၼ်ၼင်ႇ သၢႆသိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်တီႈယူႇ တၵ်ႉယမ် ၸွမ် ပိဝ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၊ ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တၵ်ႉယမ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ ႁူမ်ႈတိူင်ႇၵၢဝ်ႇၵတိသႅတ်ႉၸႃႇ (4) ၶေႃႈ လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ ထီႉ-1 မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၊သပ်းလႅင်း ၼႄ ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈပူၼ်ႉ ၊ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းသႅင်ႁၢၼ် လူဢၢၼ်ႇၼႄ ပိုၼ်း ၵႅပ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽုင်းႁၢၼ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလူဢၢၼ်ႇၼႄ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ယိုၼ်ႈထိုင်ၸူးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ (52) ပီႊ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

Photo -Credit

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၵေႃႇမတီငဝ်ႈငုၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (16) ၸဝ်ႈ ၊ ၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈ ၵၢၼ် (193) ၵေႃႉ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း သၢႆသိုၵ်း (560) ၵေႃႉ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ (471) ၵေႃႉ ၊ ႁူင်း ႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း (70) ၵေႃႉ ၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း (20) ၵေႃႉ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ (80) ၵေႃႉ ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ် (2) (80) ၵေႃႉ ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ် (669) ၵေႃႉ သေ တၢင်းမူတ်းႁူမ်ႈသဵင်ႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမီး (2159) ၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

#shanstatearmy

SSPP

ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

ငဝ်ႈငုၼ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo18/09/2023 ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ပၢႆႈၽေးသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇငႃး ၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇလွႆၵူင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/09/2023...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ (Computer ) ၸုပ်ႉထီႉ (...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆႈ ၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် Computer ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ တီႈႁူင်းသွၼ် Computer ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁိူင်( 2 ) လိူၼ် ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 /...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(18)

ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်း လိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ (18) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်း ႁဵၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ (3)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ (3) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ၊ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸုပ်ႈထီႉ(5)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈထီႉ (5) ၊ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉ သိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (500)...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07/လိူၼ် Fabruary 2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း တေႃႇထိုင် 9 မူင်း ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ...