News

News

Wednesday
April, 24

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ (Computer ) ၸုပ်ႉထီႉ ( 6)

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆႈ ၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် Computer ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ တီႈႁူင်းသွၼ် Computer ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁိူင်( 2 ) လိူၼ် ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 / လိူၼ် August /2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ဢၼ်တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ် June (21) ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ် August (21) ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိူင် 2 လိူၼ် လႄႈ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈၼမ်း ၼႂ်း(1) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၵျေႃႇလႃႉ ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးသူႉ ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ထိူၼ်ႇမိူင်း ၵႅမ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်း လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်း ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၢႆး/ယိင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ (69) ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ဢၼ်လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၽႃႇသႃႇပူင်သွၼ် မီးဝႆႉ- ပိုၼ်ႉထၢၼ်လွၵ်းမိုဝ်း ၊ Microsoft Word ၊ Microsoft Publisher ၊ Power Point ၊ Excel ၊ Application Installation And Printing ၊ Photoshop ၊ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Internet ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင် ၊ ၶူးပူင်သွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် Computer မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသၢင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် Computer ၼႆႉၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်လႆႈယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈ ပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်သူးလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ သူးထီႉ (1) ၊ ထီႉ(2) ၊ ထီႉ(3) လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး လုၵ်းႁဵၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ ။

Photo -Credit

ၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽၢႆႇ Computer ၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ႇၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပွင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးထိုင် ၸုပ်ႈထီႉ (6) ယဝ်ႉလႄႈ ၊ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်မႃးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးသေ တိုၼ်းမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇတေသိုပ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy

ပၢင်သွၼ်computer

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်း​​ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် (60) ပီႊ

24-04-1964-24-04-2024ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းမၢႆတွင်း​​သေ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (4000) ပၢႆလႄႈ မီးပႃးပၢင်ၼႄ ၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူၼ်ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ #shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ဝၼ်း​​ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ်(60)ပီႊ

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး လူႇတၢၼ်းႁိူဝ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈ ၼွင်ႉတပေး သေ လူတၢၼ်းႁိူဝ်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈပၢင်ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽူႈမီး ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ(4) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77)...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊ လႄႈ တႃႇပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃ...