News

News

Tuesday
September, 26

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ (Computer ) ၸုပ်ႉထီႉ ( 6)

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆႈ ၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် Computer ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ တီႈႁူင်းသွၼ် Computer ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁိူင်( 2 ) လိူၼ် ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 / လိူၼ် August /2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ဢၼ်တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ် June (21) ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ် August (21) ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိူင် 2 လိူၼ် လႄႈ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈၼမ်း ၼႂ်း(1) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၵျေႃႇလႃႉ ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးသူႉ ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ထိူၼ်ႇမိူင်း ၵႅမ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်း လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်း ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၢႆး/ယိင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ (69) ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ဢၼ်လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၽႃႇသႃႇပူင်သွၼ် မီးဝႆႉ- ပိုၼ်ႉထၢၼ်လွၵ်းမိုဝ်း ၊ Microsoft Word ၊ Microsoft Publisher ၊ Power Point ၊ Excel ၊ Application Installation And Printing ၊ Photoshop ၊ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Internet ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင် ၊ ၶူးပူင်သွၼ် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် Computer မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသၢင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် Computer ၼႆႉၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်လႆႈယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈ ပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်သူးလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ သူးထီႉ (1) ၊ ထီႉ(2) ၊ ထီႉ(3) လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး လုၵ်းႁဵၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ ။

Photo -Credit

ၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽၢႆႇ Computer ၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ႇၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပွင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးထိုင် ၸုပ်ႈထီႉ (6) ယဝ်ႉလႄႈ ၊ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်မႃးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးသေ တိုၼ်းမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇတေသိုပ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy

ပၢင်သွၼ်computer

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo18/09/2023 ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ပၢႆႈၽေးသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇငႃး ၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇလွႆၵူင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/09/2023...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(18)

ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်း လိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ (18) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်း ႁဵၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းမၢႆတွင်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ SSPP ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 52 ပီႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ 2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:16 မူင်း တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 9 : 56 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ (3)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ (3) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ၊ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸုပ်ႈထီႉ(5)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈထီႉ (5) ၊ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉ သိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (500)...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07/လိူၼ် Fabruary 2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း တေႃႇထိုင် 9 မူင်း ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ...