News

News

Wednesday
April, 24

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(18)

ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်း လိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ (18) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်း ႁဵၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22/08/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈဢွၼ် ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်း သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်း ၸွမ်ႁၢၼ်သၢႆၾႃႉ ၊ ၵႅမ်ၽူႈပွင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ထီႉ(2) ၸွမ်ႁၢၼ်ပိုၼ်းမိူင်း ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ (3) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်သိူဝ်ပိူင်ႇၾႃႉ ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းထီႉ (2) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးသူႉ ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်မိူင်းလီ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸၢႆး/ယိင်း ႁူမ်ႈသဵင်ႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီး (602) ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Credit

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင် သပ်းလႅင်း ပၼ်ပိုၼ်းႁူႉ လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၸရေး ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းသႅင် တၢင်တူဝ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းငိၼ်းၸူမ်း ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်သိူဝ်ပိူင်ႇၾႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သူင်ႇသၢင်ႇ လူပ်းလင်သေ ထိုင်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:04 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၶပ်ႉပၢင် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးတေႃႇထိုင် ၸုပ်ႈထီႉ (18) ယဝ်ႉသေ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပၼ်သေ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ တေသိုပ်ႇပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy

ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်း​​ၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် (60) ပီႊ

24-04-1964-24-04-2024ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းမၢႆတွင်း​​သေ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (4000) ပၢႆလႄႈ မီးပႃးပၢင်ၼႄ ၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူၼ်ႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ #shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ဝၼ်း​​ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ်(60)ပီႊ

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး လူႇတၢၼ်းႁိူဝ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈ ၼွင်ႉတပေး သေ လူတၢၼ်းႁိူဝ်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈပၢင်ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽူႈမီး ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ(4) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77)...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊ လႄႈ တႃႇပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃ...