News

News

Tuesday
September, 26

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(18)

ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်း လိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ (18) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်း ႁဵၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22/08/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈဢွၼ် ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်း သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၊ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်း ၸွမ်ႁၢၼ်သၢႆၾႃႉ ၊ ၵႅမ်ၽူႈပွင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ထီႉ(2) ၸွမ်ႁၢၼ်ပိုၼ်းမိူင်း ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ (3) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်သိူဝ်ပိူင်ႇၾႃႉ ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းထီႉ (2) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးသူႉ ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်မိူင်းလီ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸၢႆး/ယိင်း ႁူမ်ႈသဵင်ႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ မီး (602) ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Credit

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင် သပ်းလႅင်း ပၼ်ပိုၼ်းႁူႉ လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၸရေး ၸၢႆးဢွၼ်ႇၶိူဝ်းသႅင် တၢင်တူဝ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းငိၼ်းၸူမ်း ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်သိူဝ်ပိူင်ႇၾႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သူင်ႇသၢင်ႇ လူပ်းလင်သေ ထိုင်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:04 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၶပ်ႉပၢင် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးတေႃႇထိုင် ၸုပ်ႈထီႉ (18) ယဝ်ႉသေ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပၼ်သေ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ တေသိုပ်ႇပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy

ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo18/09/2023 ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ပၢႆႈၽေးသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇငႃး ၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇလွႆၵူင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/09/2023...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ (Computer ) ၸုပ်ႉထီႉ (...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆႈ ၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် Computer ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ တီႈႁူင်းသွၼ် Computer ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁိူင်( 2 ) လိူၼ် ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 /...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းမၢႆတွင်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ SSPP ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 52 ပီႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ 2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:16 မူင်း တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 9 : 56 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ (3)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ (3) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ၊ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸုပ်ႈထီႉ(5)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈထီႉ (5) ၊ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉ သိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (500)...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07/လိူၼ် Fabruary 2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း တေႃႇထိုင် 9 မူင်း ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ...