News

News

Monday
June, 17

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈႁပ်ႉသူင်ႇ လႄႈ ၸွႆႈၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသေ ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၶိုမ်း ၊ ဢိူင်ႇပုင်းလူင် ၊ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႁူး ၊ ဢိူင်ႇလွႆၵူင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈႁပ်ႉသူင်ႇပၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈထႅမ်ပႃး ၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 1 ႁိူၼ်းလႂ် ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼိုင်ႈထူင် ၊ ၵိူဝ် (1) ထူင် ၊ ၽွင်ဝၢၼ်(1) ထူင် ၊ ၼမ်ႉမၼ်း ၵိၼ်(1)တဝ်ႈ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သၢႆမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တေႃႇ ထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 05/07/2023 ၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈ ၶိုမ်း ၵဝ်ႇ (15) ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ (16) ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ၽဵတ်ႇ (5) ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း (1) ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈ ႁူးသူၼ် (12) ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵဵင်ၵႆႇ (17)ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼႅမ်းသႆး (7)ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁိူၵ်ႈ (18)ႁိူၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈ (42) ႁိူၼ်း ႁူမ်ႈသဵင်ႈ (133) ႁိူၼ်း ႁူဝ် ၵူၼ်း ၸၢႆး/ယိင်း (245) ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Photo -Credit

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၼ်သၢႆမၢႆဝႆႉ တႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵိုတ်းထႅင်ႈတၢင်းၼမ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉ တေလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တေႁႃလၢႆးၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸွႆႈထႅမ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 23...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...