News

News

Tuesday
February, 27

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်း ၶေႃၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18-07-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 16:00 မူင်း ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA ႁႅင်းသိုၵ်း 100 ၵေႃႉႁိမ်းႁွမ်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင်လႃ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇ ၸေႈ သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 18:30 မူင်း လွင်ႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း တၢင်းသွင်ၾၢႆႇတေႉ ပႆႇ လႆႈႁူႉၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (123) ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸေႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၸူး ႁိမ်းႁွမ်း တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း မၢၵ်ႇလူင် လႆႈတူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢဝ်းၶၢင် တီႈဝၢၼ်ႈၸုပ်ႇလႃ လင်ၼိုင်ႈ လႄႈ ႁိူၼ်းယေး လႆႈၺႃးၾႆးမႆႈ လူႉၵွႆၵႂႃႇၸွမ်း ၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းႁွမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၵႆႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၸုပ်ႇလႃ ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်လႃ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ်ႇၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၵႂႃႇမူၵ်းသဝ်းဝႆႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်းမုင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo -Credit

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19-07-2023 ၵေႃႈ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵမ်ႈ ၼမ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈတေႉ ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၵေႃႈမီး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Photo- Credit

shanstateprogressparty

shanstatearmy

ပၢင်တိုၵ်း #KIA

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/02/2024...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (07:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၶူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း (18) ၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း/ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (22) ၼွင်ၶဵဝ် ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (7) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်ႈတၢင်း/ ၶႂၢၵ်ႈတၢင်း /မႄးႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)ၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်း/ၶႂၢၵ်ႈတင်း/ ႁဵတ်းၶူဝ်ပၼ်...