News

News

Thursday
June, 20

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်း ၶေႃၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18-07-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 16:00 မူင်း ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA ႁႅင်းသိုၵ်း 100 ၵေႃႉႁိမ်းႁွမ်း ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင်လႃ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇ ၸေႈ သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 18:30 မူင်း လွင်ႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း တၢင်းသွင်ၾၢႆႇတေႉ ပႆႇ လႆႈႁူႉၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (123) ဢၼ်ပဵၼ်တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸေႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၸူး ႁိမ်းႁွမ်း တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း မၢၵ်ႇလူင် လႆႈတူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢဝ်းၶၢင် တီႈဝၢၼ်ႈၸုပ်ႇလႃ လင်ၼိုင်ႈ လႄႈ ႁိူၼ်းယေး လႆႈၺႃးၾႆးမႆႈ လူႉၵွႆၵႂႃႇၸွမ်း ၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းႁွမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၵႆႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၸုပ်ႇလႃ ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်လႃ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ်ႇၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၵႂႃႇမူၵ်းသဝ်းဝႆႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်းမုင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo -Credit

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19-07-2023 ၵေႃႈ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵမ်ႈ ၼမ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈတေႉ ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၵေႃႈမီး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Photo- Credit

shanstateprogressparty

shanstatearmy

ပၢင်တိုၵ်း #KIA

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPPInfo09-05-2024 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(22)...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း မေႃသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉ ၼိုင် ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (19) သီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း မေႃ သွၼ်...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(24) ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ 23...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...