News

News

Thursday
September, 28

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵၢတ်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လူႉၵွႆၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လွၵ်ႇငိူတ်ႈၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း TNLA လႄႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈ ၵၢတ်ႇၼမ်ႉဢုမ် လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ တၢင်း ၼမ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24-07-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:30 မူင်း တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-07-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 05:00 မူင်း ၼၼ်ႉ တပ်ႉ ၵွင်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉ (105) လၵ်း မႃးတင်ႈၵွင်ႈလူင် တီႈ ၼိူဝ်လွႆ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်း ဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇ ၸေႈ သေ ယိုဝ်း ၵွင်ႈလူင်လွၵ်ႇငိူတ်ႈ သၢႆသိုၵ်း တ ဢၢင်း TNLA ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သၢႆးၶၢဝ် ၼၼ်ႉလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉဢုမ် လႆႈလူႉ ၵွႆၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တၢင်း ၶိုၼ်း ယူႇယူႇယိုဝ်း တေႃႇထိုင်ၼႂ်ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ သိုၵ်းလွႆသမ်ႉ မႃးမီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်ၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈယိုဝ်းၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ မွၵ်ႈ 30 ၵမ်း ၶႃႈၼႆႉ တမ်ႉ ဢမ်ႇငိၼ်းဝႃႈတူၵ်းၺႃးတီႈသိုၵ်းလွႆၶဝ်ယူႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းတူၵ်းတၢင်းလႂ်လၢႆလၢႆတေႉဢမ်ႇႁူႉ တူၵ်းၺႃး ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼမ်ႉဢုမ်ၼႆႉသေ သုမ်ႉၵၢတ်ႇလူႉၵွႆၵႂႃႇတၢင်းၼမ် ဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo-Credit

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းထွႆဢွၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်ၼၼ်ႉသေ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၽိုတ်ႉၶဝ်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy

ssppinfo

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

TNLA

ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်

ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...