News

News

Thursday
September, 28

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းဝဵင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၵႂႃႇ ၼပ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25-07-2023 ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းဝဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းၵူၼ်း 100 ၵေႃႉႁိမ်းႁွမ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းဝဵင်းသေ မႃးသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉလႄႈ ယႃႉတဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ၶူဝ်းၼႂ်း ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၶႄႇ လင် ၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ ၶမ်း မွၵ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်ႉ (100) သႅၼ် ၊ တူဝ်ငိုၼ်း (15) သႅၼ် ၊ ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ မွၵ်ႈသၢင်ႉ ငိုၼ်း 50000 ၵျၢပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိူင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈယၢမ်းၸဝ်ႉမိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉတေႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းဝဵင်းၼႆႉမီးသိုၵ်းလွႆယူႇၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ တေႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈပႆႇပၢႆႈၶႃႈ။ ထိုင်မိူဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႃးယိုဝ်းသေ သိုၵ်းလွႆၶဝ် ၸွင်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉဢေႃႈ မိူဝ်ႈသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ် ၵၼ်ၵူဝ်သေပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ မူၵ်းယူႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဝၢႆးသဵင် ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ သွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23-07-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင် ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆ မိူဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လွၵ်ႇငိူတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉ ဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵၢတ်ႇၼမ်ႉဢုမ် လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇတၢင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25-07-2023 မိူဝ်ႈ ၽွင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း သၢႆသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်လူႉၵွႆၵႂႃႇလႄႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 40 ပၢႆၵေႃႉ ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးသေ လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy

ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

TNLA

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...