News

News

Wednesday
June, 19

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းဝဵင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၵႂႃႇ ၼပ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25-07-2023 ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းဝဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းၵူၼ်း 100 ၵေႃႉႁိမ်းႁွမ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းဝဵင်းသေ မႃးသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉလႄႈ ယႃႉတဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇ ၶူဝ်းၼႂ်း ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၶႄႇ လင် ၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵႂႃႇ ၶမ်း မွၵ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်ႉ (100) သႅၼ် ၊ တူဝ်ငိုၼ်း (15) သႅၼ် ၊ ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ မွၵ်ႈသၢင်ႉ ငိုၼ်း 50000 ၵျၢပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိူင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈယၢမ်းၸဝ်ႉမိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉတေႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းဝဵင်းၼႆႉမီးသိုၵ်းလွႆယူႇၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ တေႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈပႆႇပၢႆႈၶႃႈ။ ထိုင်မိူဝ်ႈၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႃးယိုဝ်းသေ သိုၵ်းလွႆၶဝ် ၸွင်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉဢေႃႈ မိူဝ်ႈသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ် ၵၼ်ၵူဝ်သေပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ မူၵ်းယူႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဝၢႆးသဵင် ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ သွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23-07-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင် ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆ မိူဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လွၵ်ႇငိူတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉ ဢုမ် ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵၢတ်ႇၼမ်ႉဢုမ် လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇတၢင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25-07-2023 မိူဝ်ႈ ၽွင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း သၢႆသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်လူႉၵွႆၵႂႃႇလႄႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 40 ပၢႆၵေႃႉ ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးသေ လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy

ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

TNLA

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး SSPP ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လွၵ်းၸွၵ်ႇ

ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး သၢႆသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း(7) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးလူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ...