News

News

Sunday
October, 1

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇၸေးၸုင်ႇ ႁူဝ်ႁုပ်ႈပၢတ်ႈ 6 လိူၼ် ပီႊ 2023 ၼီႊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း။