News

News

Monday
June, 17

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸုပ်ႈထီႉ(5)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈထီႉ (5) ၊ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉ သိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (500) ၵေႃႉပၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27-07-2023 ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸုပ်ႈထီႉ(5) ဢွင်ႈ တီႈ ပၢင်ႇသွၼ်ၵၢၼ်တိုင်းလဵင်း သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (14 ) ၸဝ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (492) ၵေႃႉ ၊ ထႆႇႁၢင်ႈမၢႆတွင်း (4) ၵေႃႉ ၊ ၽူႈၶပ်ႉပၢင် (4) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ (514) ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီးၸွမ်သိုၵ်းငဝ်းၾႃႉ ၊ ၸွမ်ႁၢၼ်ပိုၼ်းမိူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်း ပၼ်ပိုၼ်ႉ ႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် မေႃႁူမ်ႈမိုဝ်း ယူႇသဝ်း ၸွမ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းလူပ်းလင်ပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၶပ်ႉ ပၢင် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 09:52 မူင်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

Photo – Credit

ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈတေႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2022 ၼၼ်ႉသေ လႆႈပူင်သွၼ်ယဝ်ႉမႃး ၸုပ်ႈထီႉ 1 တေႃႇထိုင် ၸုပ်ႈထီႉ 5 ၼႆႉ လႄႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေသိပ်ႇပူင်သွၼ်ပၼ်ထႅင်ႈ တၢင်းၼႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty

shanstatearmy

ပၢင်သွၼ်

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း

ငဝ်ႈငုၼ်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်တေႃႇသူပၢင်တိုၵ်း သေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉ ၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈယႃႉၽွၵ်ႈသႅတ်ႉၸႃႇၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တႄႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ1995မႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ2024ၼီႈ။ ပီႃ2024ၼီႈ လိူၼ်June(3)ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ အဖြေရှာမရရင် စစ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် အဖြေရှာရလိမ့်မည်ဟု SSPP/SSA ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆို

စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ရရှိရန် နိုင်ငံရေး စားပွဲဝိုင်းတွင် အဖြေရှာသည့် နည်းလမ်း မရှိတော့ ခြင်းကြောင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA မှ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင် သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (Non-Commissioned Officer Course) NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ...

ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA/AA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် နှင့် SSPP/SSA အရာရှိသင်တန်းကျောင်း အလုပ် အမူဆောင်တို့တွေ့ဆုံ

ဧပြီလ ၂၄ ရက် နေ့မှာ ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA/AA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင် နှင့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အရာရှိသင်တန်းကျောင်း အလုပ် အမူဆောင်ကော်မတီဝင်များ သင်တန်းသူ/သားများတို့ တွေ့ဆုံပြီး...