News

News

Thursday
September, 28

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းလႄႈတႃႇတေၵၢင်းယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22/23-07-2023 ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇ ၼင်လွမ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၊ ၼႂ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈ ႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵေးသီး ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇFC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၊ ၸုမ်းၵူၼ်း ၼုမ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၊ ၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်း ၼွင်ၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၵၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ22-07-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 6:00မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၶဝ် ႁူမ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၸွမ်းၵၼ်သေ ဝၢႆးသေ လႆႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ယဝ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇ တီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁေႃးမႂ်ႇၵေႃႊလိၵ်ႈ လၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး (50) သႅၼ် လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်တႃႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်း ၸေႊဝဵင်းၵေးသီး (50)သႅၼ် ႁူမ်ႈသဵင်ႈသၢင်ႇငိုၼ်း (100) သႅၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Credit

ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီႊပီႊသေ ယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵူႈ တီႈတီႈ တေမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵၢင်းယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးသေတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

shanstateprogressparty #shanstatearmy

ssppinfo

ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo24/09/2023 ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃးတေၸမ်ၸႂ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈၵၢင်း ယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွင်ႇလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ၼႂ်းပီႊ...

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸေႈဝဵင်းမၢႆ 9 ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸုမ်းၸၢႆးယိင်းပၢၼ်မ်ႂႇ

လိူၼ် March (16)ဝၼ်း၊ ပီႊ2020 ၶၢဝ်ႇ - SSPP Info မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ- 16/03/2020 ယၢမ်း(09:00)မူင်း တေႃႇထိုင် (12:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၸၢႆးယိင်းပၢၼ်မႂ်ႇ တီႈၵွင်းၸဝ်ႈမိူင်း...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉသီႇပေႃႉ ၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ သၼ်လွႆၶိူဝ်း

2019 August(19) By- ႁိူၼ်းၶႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆဢိူင်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း သၽႃႇဝႃႉ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ၼိူဝ်သၼ်လွႆၶိူဝ်း ဢၼ်တၢင်းသုင်မီး(6000)ထတ်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ဝၼ်းထီႉ 17.8.2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 0930 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမၢဝ်းၶိူဝ်းႁၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇလႄႈမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 6)

လုၵ်ႈလွႆလဵၵ်းး ဝၼ်းထီႉ- 18/06/2019 ၵေႃပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉလၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (6) တီႈႁူင်းႁေႃးၼွင်ငိုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး လႃႈသဵဝ်ႈ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ေၶႉၵၼ် ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်

ၼင်ႇႁုိဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼင်ႇၵၼ် ေပႃးေတမီး လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပိတ်ႉ မၢၵ်ႇၼင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ႄလႈ ၸုမ်းသယၢမ်တႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ေၶႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝၢင်းမၢၵ်ႇၼင် ငဝ်ႈငုၼ်း...