News

News

Thursday
June, 20

ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ HRDIC တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (4)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ -02-02.2021 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လၢႆလၢႆၸဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4) တႃႇတေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ-1ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းပႃႉထုၼ်း ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းသႅင်ႁၢၼ် ၊ ၵေႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢိၵ်ႇပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 120 ၵေႃႉသေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇ ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းသႅင်ႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း – မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသပ်းလႅင်းၼႄ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပေႃးတေဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈၸႂ် ပႃးၶေႃးၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵႂႃႇ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇ ႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႈႁႂ်ႈသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽႂ်မၼ်းမီးသေၵမ်ႈဝႃႈၼႆ ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူၼ်ၸဵင် – ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ- သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းၼႄ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ဢၢပ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈၵၢၼ် ၽူႈၵုမ်းထိင်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တႃႇတေဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢင်သွၼ်ၸုပ်ႈထီႉ (4) ပီႊ 2023 ၵႂႃႇယူႇ ။

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4) ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈသိုပ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၸုမ်းမႂ်ႇသေ လူင်းပၼ်ပၢင်သွၼ်ပႃး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ (3) ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်.

#ssppschool

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်တေႃႇသူပၢင်တိုၵ်း သေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉ ၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈယႃႉၽွၵ်ႈသႅတ်ႉၸႃႇၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တႄႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ1995မႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ2024ၼီႈ။ ပီႃ2024ၼီႈ လိူၼ်June(3)ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ အဖြေရှာမရရင် စစ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် အဖြေရှာရလိမ့်မည်ဟု SSPP/SSA ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆို

စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ရရှိရန် နိုင်ငံရေး စားပွဲဝိုင်းတွင် အဖြေရှာသည့် နည်းလမ်း မရှိတော့ ခြင်းကြောင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA မှ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင် သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (Non-Commissioned Officer Course) NCOC ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ...

ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA/AA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် နှင့် SSPP/SSA အရာရှိသင်တန်းကျောင်း အလုပ် အမူဆောင်တို့တွေ့ဆုံ

ဧပြီလ ၂၄ ရက် နေ့မှာ ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA/AA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင် နှင့် ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အရာရှိသင်တန်းကျောင်း အလုပ် အမူဆောင်ကော်မတီဝင်များ သင်တန်းသူ/သားများတို့ တွေ့ဆုံပြီး...