News

News

Thursday
February, 22

ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ HRDIC တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (4)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ -02-02.2021 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လၢႆလၢႆၸဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4) တႃႇတေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ-1ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းပႃႉထုၼ်း ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းသႅင်ႁၢၼ် ၊ ၵေႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢိၵ်ႇပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 120 ၵေႃႉသေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇ ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းသႅင်ႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း – မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသပ်းလႅင်းၼႄ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပေႃးတေဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈၸႂ် ပႃးၶေႃးၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵႂႃႇ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇ ႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႈႁႂ်ႈသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽႂ်မၼ်းမီးသေၵမ်ႈဝႃႈၼႆ ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူၼ်ၸဵင် – ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ- သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းၼႄ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ဢၢပ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈၵၢၼ် ၽူႈၵုမ်းထိင်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တႃႇတေဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢင်သွၼ်ၸုပ်ႈထီႉ (4) ပီႊ 2023 ၵႂႃႇယူႇ ။

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4) ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈသိုပ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၸုမ်းမႂ်ႇသေ လူင်းပၼ်ပၢင်သွၼ်ပႃး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ (3) ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်.

#ssppschool

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး လူႇတၢၼ်းႁိူဝ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈ ၼွင်ႉတပေး သေ လူတၢၼ်းႁိူဝ်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈပၢင်ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၽူႈမီး ၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၽိုၵ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ(4) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 08/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77)...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊ လႄႈ တႃႇပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊ

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (77) ပီႊ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07/02/2024 ပဵၼ်ဝၼ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(77) ပီႊ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆလႄႈ တေႇမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (5) လႄႈ တွၼ်ႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(5) လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ(4) ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 08/01/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8...