News

News

Wednesday
September, 27

ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ HRDIC တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (4)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ -02-02.2021 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လၢႆလၢႆၸဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4) တႃႇတေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ-1ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းပႃႉထုၼ်း ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းသႅင်ႁၢၼ် ၊ ၵေႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢိၵ်ႇပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 120 ၵေႃႉသေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇ ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းသႅင်ႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း – မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသပ်းလႅင်းၼႄ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပေႃးတေဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈၸႂ် ပႃးၶေႃးၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵႂႃႇ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇ ႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႈႁႂ်ႈသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽႂ်မၼ်းမီးသေၵမ်ႈဝႃႈၼႆ ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူၼ်ၸဵင် – ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ- သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းၼႄ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ဢၢပ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈၵၢၼ် ၽူႈၵုမ်းထိင်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တႃႇတေဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢင်သွၼ်ၸုပ်ႈထီႉ (4) ပီႊ 2023 ၵႂႃႇယူႇ ။

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸုပ်ႈထီႉ(4) ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈသိုပ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၸုမ်းမႂ်ႇသေ လူင်းပၼ်ပၢင်သွၼ်ပႃး ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ (3) ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်.

#ssppschool

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo18/09/2023 ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ် လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ပၢႆႈၽေးသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇငႃး ၸၢင်ႉ ဢိူင်ႇလွႆၵူင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/09/2023...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ (Computer ) ၸုပ်ႉထီႉ (...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆႈ ၸတ်းပၢင်လူင်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် Computer ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ တီႈႁူင်းသွၼ် Computer ငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁိူင်( 2 ) လိူၼ် ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 /...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(18)

ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်း လိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ (18) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်း ႁဵၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းမၢႆတွင်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ SSPP ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 52 ပီႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်ဢေႃးၵၢသ်ႉ 2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:16 မူင်း တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 9 : 56 မူင်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ (3)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုပ်ႈထီႉ (3) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း ၊ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸုပ်ႈထီႉ(5)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈထီႉ (5) ၊ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉ သိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (500)...