News

News

Friday
September, 29

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ (1) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10.06. 2023 ၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၵူၼ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ၊ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူၼ်း လႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ -” ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈသေ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇလႆႈၵူၼ်ႇလူမ်ႉတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၶဝ် မၼ်းပဵၼ်ၽွင်းၶိုၼ်းလိုၵ်းမိူဝ်ႈပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉ ၼွၼ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၼႆႉသမ်ႉ သုင်သေႁိူၼ်းဢေႃႈ ။ ႁိူၼ်းသမ်ႉပဵၼ်ႁိူၼ်း ၽႃမႆႉသၢင်း ၵူၺ်း ၊ မႄႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (3) ၵေႃႉ ၺႃးလိၼ် ၊ၺႃးႁူဝ်ႉ ဢုတ်ႇ တဵင်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇဢေႃႈ ဢၼ်ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်း တေႉ မၢတ်ႇၺႃးဢိတ်ႉဢွတ်းၵူၺ်းၶႃႈ” ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ (4) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ(1) ၵေႃႉ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်း ဢႃႇယု (7) ၶူပ်ႇတေႃႇ (13) ၶူပ်ႇ (3)ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတေႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢိတ်ႉၼိုင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 6/6/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉၸွမ်းႁူၺ်ႈ/လွႆလူၼ်ႉလႆၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉ ၼွင်းယိုင်ႈၼမ်သေ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇဢၼ်လွမ်ႉဝၢင်း ႁူင်း ႁဵၼ်း လႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈၵူၼ်ႇလူမ်ႉလူႉလႅဝ် ၵႂႃႇ ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

Photo-Credit

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

#ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်း(1)ပႃး

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇလိူဝ်သင် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇပႃးၼိုင်ႈ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၾႆးၼႆယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းထီႉ 13-02-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ (9:30) မူင်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၾႆးတဵၼ်းဢၼ်ၸပ်းတႆႈ ၼႃႈၶဵင်ႇၽြႃး သေ...

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း လိၼ်ယူတ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်ႁိုင်သၢမ်ဝၼ်းလႄႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ၼမ်ႉလွႆ လူၵ်ႈၼွင်း  လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/10/2021 ၽူႈမီးပုၼ်ၽွၼ်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ ၵေႃႈ မီးယူႇ (30)...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉ 2 ၵေႃႉ လႆႈမွၵ်ႈ 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ။

SSPP/SSA 11.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉသွင်ၵေႃႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02.10. 2021 ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႉဢေးၶျၢၼ်းတႃႇ - ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉၵိၼ်

SSPP/SSA 07.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ယူႇတင်းၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07-10-2021 ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးသီမူၼ်ႇ...