News

News

Thursday
September, 28

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇဝႃႈဢမ်ႉမီးလွင်ႈ ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇ Vivian Balakrishnan လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းသျိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇသေ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ မီးမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိူင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၾၢႆႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸုမ်း SAC-M ၶဝ် တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 -01-2023 ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉ ပႃးၵုမ်ႇမၼီႇပၢႆးမၵ်ႈမီး ၼႂ်း13 ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၵုမ်ပၼီႇ မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၸုမ်း SAC-M တႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ လွင်ႈသူင်ႇၶၢႆပၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵုင်ႇမၼီႇ ၼႂ်းမိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်ၽႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ၶွင်ႈ ၸွမ်း ၊ ၾၢႆႇၸဝ်ႈ ဢႃႇၼႃႇၶဝ်သမ်ႉ ၸွင်ႇပႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈၵုတ်ႇထၢၼ်းတူၺ်း တႅတ်ႈတေႃးယဝ်ႉႁိူဝ် ၼႆ တႅၼ်းၽွင်း Dennis Tap ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼႆ။

လွင်ႈမိူင်း သိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇ တင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈ ၵပ်းၵၢႆႇၵၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၼႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇသိမ်း ဢႃႇၼႃႇၼႂ်းပီႊ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

#Shanstateprogressparty

#Shanstatearmy

#မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈ

ပိၼ်ႇတၵုၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13-06-2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ - မိူဝ်ႈၽွင်း ယူႇၶရဵၼ်း တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်း ရၢတ်ႉသျူးၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တေ...

ၽွင်းလူင်မလေးသျူး တိုၵ်းသုၼ်းႁႂ်ႈထႆးၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ သိုၵ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇမႃး သေၼင်ႇ ႁိူဝ်တေ ၶူင်သၢင်ႈ လႆႈလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶႆႈႁႂ်ႈမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈၼိုင်ႈယူႇၼႆ ၽွင်း ...