News

News

Sunday
October, 1

ၽွင်းလူင်မလေးသျူး တိုၵ်းသုၼ်းႁႂ်ႈထႆးၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း ၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ သိုၵ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇမႃး သေၼင်ႇ ႁိူဝ်တေ ၶူင်သၢင်ႈ လႆႈလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶႆႈႁႂ်ႈမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈၼိုင်ႈယူႇၼႆ ၽွင်း လူင် မိူင်းမလေးသျူး (ဢၢၼ်ၼႃႇဝႃႇဢီႇပႃႇရႃႇႁိၼ်ႇ) တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းၽတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ဝၢႆးသေ (ဢၢၼ်ႇၼႃႇဝႃႇ ဢီႇပႃႇရႃႇႁိၼ်ႇ)ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽွင်းလူင်းမိူင်းမလေးသျူး ၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽွင်းလူင်းမိူင်းထႆး (ပႃႇရႃႇယုတ်ႈ ၶျၼ်ႇ ဢူဝ်ႇၶျႃႇ) ပွၵ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ၶတ်းၸႂ် ၵုမ်းထိင်းဝႆႉ လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸွမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ၵႆႉလၢတ်ႈၵႅတ်ႇၶႄပႃး လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်း ဢႃႇၼႃႇသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ထူပ်းပၼ်ႁႃ လွင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉ၊ လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇ ၼိမ် သဝ်းၼၼ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸွင်ႇလႆႈၺႃး ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸိၸမ်ႈ ထတ်းသၢင်တေႃႇ မိူင်းထႆး ယူႇယဝ်ႉ။

တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေၶတ်းၸႂ်ၶိုင်ပွင်မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇထိုင်တီႈယိူင်းဢၢၼ်းသေ လွင်ႈဢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇၶဝ် ႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ 5 ၶေႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2022 တႃႇတေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ လႄႈ လွင်ႈႁူပ်ႉ ထူပ်းဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ သင်မႃး ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇသေ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ ဢၼ်တူၵ်းလူင်း ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ ၽွင်းလူင်မလေးသျူး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ၽွင်းလူင်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈ

ပိၼ်ႇတၵုၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13-06-2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ - မိူဝ်ႈၽွင်း ယူႇၶရဵၼ်း တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်း ရၢတ်ႉသျူးၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တေ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇဝႃႈဢမ်ႉမီးလွင်ႈ ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇ Vivian Balakrishnan လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းသျိၼ်ႇၵႃႊပူဝ်ႇသေ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းသိုၵ်း တေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ မီးမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိူင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၾၢႆႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸုမ်း SAC-M ၶဝ်...