News

News

Wednesday
September, 27

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

Featured in:

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 16-06-2023 ၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးၵူတ်ႇပႅတ်ႈ မၢၵ်ႇဢၼ် ၸုမ်း PDF ၶဝ်ႁၢင်ႈဝႆႉ ၾၢႆႇဝၼ်းတူၵ်း မူႇဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃးၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၵူတ်ႇမၢၵ်ႇသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၺႃး ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် လႆႈလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ၊ ဝၢႆးၶဝ်ၵူတ်ႇယဝ်ႉသေ ဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶဝ် ၶိုၼ်းမႃးၵူတ်ႇတူၺ်း လႆႈႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ ၶႃႈတၢႆဝႆႉၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵူၼ်းဢၼ် ၺႃးၶႃႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ ၼႆႉဢမ်ႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸုမ်း PDF တေႉတေႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃးၼႆႉၵူၺ်း” ဝႃႈ ၼႆ။

Photo -Credit

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16/06/2023 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၵိၼ်းပျႃး ၊ ၵႂႃႇၸုတ်ႇၽၢဝ်ပႅတ်ႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ထႅင်ႈဝၼ်း ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်လဵပ်ႈယၢမ်း ၸိူဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ၼၼ်ႉ တၢင််းၼမ်ယူႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇ ၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သူၺ်ႇပူဝ်ႇ-ၵျွၵ်ႉမျွင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်း ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း Black Wolf Army ၶဝ် ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇ ၸဵပ်း တၢင်းၼမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo -Credit

shanstateprogressparty

shanstatearmy

ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

ၺႃးၶႃႈတၢႆ

PDF

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

 ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798 ) တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)သေ လႆႈ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26-06-2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (798) ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မၢပ်ႇၼႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွႆႈထႅမ် SSPP ယိုဝ်းလွႆႁူၼ်း

ယူႇတီႈ webside Taifreedom.com လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ယိုဝ်းၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလွႆႁူၼ်း ၽွင်းသွင်ၽၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ- 2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ...