News

News

Sunday
October, 1

ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ မေႃယႃၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီႇထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီး 80 ပၢႆ

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း
တႄႇမိူဝ်ႈ1-2-2021 တေႃႇထိုင် ႁူဝ်ပီႊ2023၊ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီထုၵ်ႇၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 83 ၵေႃႉ ၊ ၺႃးၶၢင်တူဝ် 355 ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 789 ၵေႃႉ ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ  ။

Photo . credit

ၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ထုၵ်ႇၺႃးၶႃႈတၢႆ မိူဝ်ႈၽွင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လႄႈ တူၺ်းထိုင်ပၢႆးယူႇလီပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မီးလွင်ႈၵူၼ်းတၢႆ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတၢင်းၼမ်ၼႆ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸူဝ်းတူႇရၸေႃႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႅၵ်ႉသမ်ႉ မီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ တႃႇမေႃယႃဢၼ်ႁဵတ်း CDM ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉႁွင်ႈယူတ်းယႃ ၊ ႁူင်းယႃယူတ်းယႃ ၊ မေႃယႃဢၼ်ႁပ်ႉ ယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉၸွမ်းလမ်းၺွပ်းတူဝ်ၶဝ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇႁူႉလႆႈၶၢဝ်ႇၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေႁေႉၵင်ႈလႆႈ ၽူႈၸွပ်ႇသၢႆလပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီတမ်းဝၢင်း ပိူင်ၵၢၼ် လၢႆးၵၢၼ်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈ တႅတ်ႈတေႃးသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ CDM တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

#shanstateprogressparty

#shanstatearmy

#ၸေႈဝဵင်းတႃႇလိူဝ်ႇ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...