News

News

Wednesday
February, 28

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA ထွႆဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈတပ်ႉ SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမင်း လႄႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်း တၢင်းၵႃး လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼႆ ႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇပၼ် တႃႇ 10 ဢွင်ႈတီႈ ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆဢွၵ်ႇပၼ်ၼႆသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်း သိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ်တပ်ႉ SSPP/SSA သွင်ၾၢႆႇလႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႃႈသိုၵ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉသိုၵ်း ႁဝ်းၶႃႈၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထွႆဢွၵ်ႇပဵၼ်လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၵမ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇပၼ်ဝႃႇ ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆ ၊ လၢတ်ႈတႄႉ ၶဝ် လၢတ်ႈမႃးလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆပၼ်ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၶဝ်ႁႅၼ်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 300 ပၢၵ်ႇၼႆႉ မႃးဢိူမ်ႈၸမ်တပ်ႉႁဝ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ယူႇၶႃႈ ပေႃးၶဝ်ယိုဝ်းၵေႃႈႁဝ်းတိုၼ်းယိုဝ်းၵူၺ်း ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆဢွၵ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်မီးဝႆႉ ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈထွႆ ဢွၵ်ႇပၼ် တႃႇတပ်ႉ 10 ဢွင်ႈတီႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၼႃႈလိၼ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈတိူင်းၶူဝ်လမ်ၵေႃႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းႁဝ်းသမ်ႉ ၽႅဝ်ၵႂႃႇႁိမ်းၼၼ်ႉ လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်မၢၼ်ႈ တေမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈတိူင်းၶူဝ်းလမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဢဝ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၽႅဝ်ၵႂႃႇထုင်ႉပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈယၼ်မၼ်ႈ ဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းသၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တေၸၢင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၼႃႈၸူး ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈ ႁူမ်ႈလူမ်ႇၵူႈၽၢႆႇၵူႈတၢင်း ႁႂ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းပေႃးၸၢင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ ႁႂ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2015 ႁၢင်ႊပီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈၸီႉၸင်ႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး SSPP/SSA ထွၼ်ထွႆဢွၵ်ႇပၼ် ၸိူဝ်းၽၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် ၊ မိူင်းသူႈ ႁႂ်ႈသုတ်ႉထွႆယူႇ ဝႆႉပၼ် ၽၢႆႇႁွင်ႈတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် ၊ မိူင်းသူႈ တင်းမူတ်းၼႆ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်းသုတ်ႉထွႆဢွၵ်ႇပၼ် လႄႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်းၸမ်မွၵ်ႈ 5000 ၵေႃႉ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တႄႇဢဝ် တႃႈသၢမ်ပူး ၊ ႁၢႆးပႃ ၊ ဝၢၼ်ႈလူၺ် ၊ မိူင်းဢၢၵ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ တေႃႇထိုင် ဝဵင်းၵဝ်ႇ ၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁိုင်ၸမ် 3 လိူၼ်သေ ၽၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇၵိုတ်းသိုၵ်းၵႂႃႇ ။

Photo Credit

ပၢင်တိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီး ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလၢႆးၶႃႈမိူင်းၼွင် သဵၼ်ႈၼိုင်ႈ ၊ လုၵ်ႉၼမ်ႉၸၢင် ထိုင်ၶူဝ်လမ် သဵၼ်ႈၼိုင်ႈ ၊ လုၵ်ႉၵႃလိ ၵုၼ်ႁိင်း မႃးၶူဝ်လမ် သဵၼ်ႈၼိုင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 3 သဵၼ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၼႃႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 3 သဵၼ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းထိင်းဝႆႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 3 သဵၼ်ႈ ဢၼ်တေပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #ssppinfo

#ဵဵဵဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

#ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း (Jetfighter ) ၼိုင်ႈလမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပၶျႃးၵလူဝ်း ၸေႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈ ဢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ၸုမ်းပျီႇတု ၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/02/2024 မိူဝ်ႈၽွင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA...