News

News

Tuesday
September, 26

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA ထွႆဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈတပ်ႉ SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမင်း လႄႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်း တၢင်းၵႃး လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼႆ ႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇပၼ် တႃႇ 10 ဢွင်ႈတီႈ ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆဢွၵ်ႇပၼ်ၼႆသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်း သိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ်တပ်ႉ SSPP/SSA သွင်ၾၢႆႇလႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႃႈသိုၵ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉသိုၵ်း ႁဝ်းၶႃႈၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထွႆဢွၵ်ႇပဵၼ်လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၵမ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇပၼ်ဝႃႇ ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆ ၊ လၢတ်ႈတႄႉ ၶဝ် လၢတ်ႈမႃးလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆပၼ်ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၶဝ်ႁႅၼ်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 300 ပၢၵ်ႇၼႆႉ မႃးဢိူမ်ႈၸမ်တပ်ႉႁဝ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ယူႇၶႃႈ ပေႃးၶဝ်ယိုဝ်းၵေႃႈႁဝ်းတိုၼ်းယိုဝ်းၵူၺ်း ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆဢွၵ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်မီးဝႆႉ ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈထွႆ ဢွၵ်ႇပၼ် တႃႇတပ်ႉ 10 ဢွင်ႈတီႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၼႃႈလိၼ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈတိူင်းၶူဝ်လမ်ၵေႃႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းႁဝ်းသမ်ႉ ၽႅဝ်ၵႂႃႇႁိမ်းၼၼ်ႉ လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်မၢၼ်ႈ တေမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈတိူင်းၶူဝ်းလမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဢဝ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၽႅဝ်ၵႂႃႇထုင်ႉပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈယၼ်မၼ်ႈ ဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းသၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တေၸၢင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၼႃႈၸူး ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈ ႁူမ်ႈလူမ်ႇၵူႈၽၢႆႇၵူႈတၢင်း ႁႂ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းပေႃးၸၢင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ ႁႂ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2015 ႁၢင်ႊပီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈၸီႉၸင်ႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး SSPP/SSA ထွၼ်ထွႆဢွၵ်ႇပၼ် ၸိူဝ်းၽၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် ၊ မိူင်းသူႈ ႁႂ်ႈသုတ်ႉထွႆယူႇ ဝႆႉပၼ် ၽၢႆႇႁွင်ႈတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် ၊ မိူင်းသူႈ တင်းမူတ်းၼႆ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်းသုတ်ႉထွႆဢွၵ်ႇပၼ် လႄႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်းၸမ်မွၵ်ႈ 5000 ၵေႃႉ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တႄႇဢဝ် တႃႈသၢမ်ပူး ၊ ႁၢႆးပႃ ၊ ဝၢၼ်ႈလူၺ် ၊ မိူင်းဢၢၵ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ တေႃႇထိုင် ဝဵင်းၵဝ်ႇ ၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁိုင်ၸမ် 3 လိူၼ်သေ ၽၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇၵိုတ်းသိုၵ်းၵႂႃႇ ။

Photo Credit

ပၢင်တိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီး ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလၢႆးၶႃႈမိူင်းၼွင် သဵၼ်ႈၼိုင်ႈ ၊ လုၵ်ႉၼမ်ႉၸၢင် ထိုင်ၶူဝ်လမ် သဵၼ်ႈၼိုင်ႈ ၊ လုၵ်ႉၵႃလိ ၵုၼ်ႁိင်း မႃးၶူဝ်လမ် သဵၼ်ႈၼိုင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 3 သဵၼ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၼႃႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 3 သဵၼ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းထိင်းဝႆႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 3 သဵၼ်ႈ ဢၼ်တေပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #ssppinfo

#ဵဵဵဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

#ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...