News

News

Wednesday
July, 17

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA ထွႆဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈတပ်ႉ SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမင်း လႄႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်း တၢင်းၵႃး လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼႆ ႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇပၼ် တႃႇ 10 ဢွင်ႈတီႈ ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆဢွၵ်ႇပၼ်ၼႆသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်း သိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ်တပ်ႉ SSPP/SSA သွင်ၾၢႆႇလႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႃႈသိုၵ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉသိုၵ်း ႁဝ်းၶႃႈၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထွႆဢွၵ်ႇပဵၼ်လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၵမ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ႁႂ်ႈထွႆဢွၵ်ႇပၼ်ဝႃႇ ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆ ၊ လၢတ်ႈတႄႉ ၶဝ် လၢတ်ႈမႃးလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆပၼ်ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၶဝ်ႁႅၼ်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 300 ပၢၵ်ႇၼႆႉ မႃးဢိူမ်ႈၸမ်တပ်ႉႁဝ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ယူႇၶႃႈ ပေႃးၶဝ်ယိုဝ်းၵေႃႈႁဝ်းတိုၼ်းယိုဝ်းၵူၺ်း ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆဢွၵ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်မီးဝႆႉ ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈထွႆ ဢွၵ်ႇပၼ် တႃႇတပ်ႉ 10 ဢွင်ႈတီႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၼႃႈလိၼ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈတိူင်းၶူဝ်လမ်ၵေႃႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းႁဝ်းသမ်ႉ ၽႅဝ်ၵႂႃႇႁိမ်းၼၼ်ႉ လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်မၢၼ်ႈ တေမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈတိူင်းၶူဝ်းလမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဢဝ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၽႅဝ်ၵႂႃႇထုင်ႉပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈယၼ်မၼ်ႈ ဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းသၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တေၸၢင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၼႃႈၸူး ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈ ႁူမ်ႈလူမ်ႇၵူႈၽၢႆႇၵူႈတၢင်း ႁႂ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းပေႃးၸၢင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ ႁႂ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2015 ႁၢင်ႊပီႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈၸီႉၸင်ႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး SSPP/SSA ထွၼ်ထွႆဢွၵ်ႇပၼ် ၸိူဝ်းၽၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် ၊ မိူင်းသူႈ ႁႂ်ႈသုတ်ႉထွႆယူႇ ဝႆႉပၼ် ၽၢႆႇႁွင်ႈတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် ၊ မိူင်းသူႈ တင်းမူတ်းၼႆ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်းသုတ်ႉထွႆဢွၵ်ႇပၼ် လႄႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်းၸမ်မွၵ်ႈ 5000 ၵေႃႉ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တႄႇဢဝ် တႃႈသၢမ်ပူး ၊ ႁၢႆးပႃ ၊ ဝၢၼ်ႈလူၺ် ၊ မိူင်းဢၢၵ်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈသေႃႉ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ တေႃႇထိုင် ဝဵင်းၵဝ်ႇ ၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁိုင်ၸမ် 3 လိူၼ်သေ ၽၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇၵိုတ်းသိုၵ်းၵႂႃႇ ။

Photo Credit

ပၢင်တိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီး ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလၢႆးၶႃႈမိူင်းၼွင် သဵၼ်ႈၼိုင်ႈ ၊ လုၵ်ႉၼမ်ႉၸၢင် ထိုင်ၶူဝ်လမ် သဵၼ်ႈၼိုင်ႈ ၊ လုၵ်ႉၵႃလိ ၵုၼ်ႁိင်း မႃးၶူဝ်လမ် သဵၼ်ႈၼိုင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း 3 သဵၼ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၼႃႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 3 သဵၼ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းထိင်းဝႆႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 3 သဵၼ်ႈ ဢၼ်တေပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈယူႇယဝ်ႉ။#shanstateprogressparty

#shanstatearmy #ssppinfo

#ဵဵဵဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

#ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA နှင့် TNLA တို့ ၃ နေရာ တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကျဆုံးမှုရှိ

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အခြေချတပ်စွဲထားသည့် စခန်းများကို တအာင်း လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA က ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာမှ အပြန်လှန် တိုက်ခိုက် မှု...

ပၢင်တိုၵ်း SSPP/SSA တင်း TNLA – 3 ဢွင်ႈတီႈ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၽၢႆႇၸၢၼ်း တၢင်းၵႃးလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 7 လၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉ TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပႂ်ႉၵိၵ်ႉ SSPP/SSA လႄႈ သွင်ႇၽၢႆႇလႆႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

“ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုရှိ” ဆိုသည့်...

ယနေ့ ဇွန်လိုင်လ ၅ ရက် ညနေ ၅:၂၅ အချိန်မှာ SSPPInfo Facebook Page မှ "ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို...

လဲချားမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်အတွင်းဒေသလုံ ခြုံရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ် RCSS တပ်ဖွဲ့ ဝင်တစ်ချို့၏...

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ၏ အထူးတပ်ဖွဲ့မှ ဒေသ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့များ ထောင်ထားသည့် လက်လုပ် မိုင်း အချို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း လဲချားမြို့နယ်နှင့်...

SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

သၢႆသိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၾၢႆႇၵူတ်ႇမူၺ်ႉမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်း ၵူတ်ႇမူၺ်ႉမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉသေ...